[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 17/12 – 23/12/2018