[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 07/10 – 13/10/2019