[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 02/09 – 08/09/2019