[GrabCar HN – HCM] Ra mắt tính năng “Hiển thị ngọc trên màn hình chuyến xe”