Menu Driver Sign-Up

[GrabCar-HN] CT Thưởng giờ cao điểm – Đảm bảo doanh thu và điều chỉnh CT thưởng tuần, áp dụng từ 29/8

Những thay đổi chính trong chương trình thưởng từ ngày 29/8 như sau:
  •   Thêm chương trình thưởng dành riêng cho giờ cao điểm.
  •   Tăng thêm khung giờ Bạc từ 20h00 tới 22h00.
  •   Giảm mốc thưởng tuần: chỉ cần chạy 3 ngày đã có thể đạt thưởng.

Như vậy, mỗi cuốc xe có thể được Grab hỗ trợ tới 3 lần: đảm bảo doanh thu, thưởng giờ cao điểm và thưởng tuần.

GrabCar-ChuongTrinh+ 26082016_HN-page-001 GrabCar-ChuongTrinh+ 26082016_HN-page-002