[GrabCar] Đối tác đã hiểu đúng về quấy rối tình dục?