Menu Driver Sign-Up

[GRABCAR] ĐIỀU CHỈNH QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỐI VỚI “TỶ LỆ NHẬN CHUYẾN <=20%"

Kính gửi Quý Đối tác,

Lời đầu tiên, chúng tôi trân trọng cám ơn Quý đối tác đã đóng góp ý kiến đối với thông báo cập nhật Quy tắc ứng xử được Grab triển khai ngày 27/03/2017 – Tạm khoá Tài khoản 01 tuần với những Đối tác có Tỷ lệ nhận chuyến <=20%. 

Sau buổi gặp gỡ và trên tinh thần luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của Quý đối tác, chúng tôi sẽ dừng việc tạm ngưng tài khoản 01 tuần, với các Đối tác có tỷ nhận chuyến <= 20%.

Bên cạnh đó, theo yêu cầu và cam kết của đại diện Quý đối tác về việc hoàn thành ít nhất 02 cuốc xe ngắn (*)/ngày hoạt động(**), điều này có nghĩa rằng:

  • Nếu Quý Đối Tác hoàn thành đủ 2 cuốc ngắn/ngày hoạt động và tỷ lệ nhận chuyến dưới (hoặc bằng) 20%, chúng tôi sẽ KHÔNG ngưng tài khoản của Quý đối tác 1 tuần.

Ví dụ:  Đối tác hoạt động vào thứ 2, thứ 4, thứ 6. Số cuốc xe phát đến máy 100 cuốc. Đối tác bấm chấp nhận 15 cuốc. Trong đó Đối tác hoàn thành tổng 6 cuốc xe ngắn/3 ngày hoạt động.

  • Nếu Quý Đối Tác không hoàn thành ít nhất 2 cuốc ngắn/ngày hoạt động và tỷ lệ nhận chuyến dưới (hoặc bằng) 20%, chúng tôi sẽ tạm ngưng  tài khoản của Quý đối tác 1 tuần.

Ví dụ: Đối tác hoạt động vào thứ 2, thứ 4, thứ 6. Số cuốc xe phát đến máy 100 cuốc. Đối tác bấm chấp nhận 15 cuốc. Trong đó Đối tác hoàn thành tổng 4 cuốc xe ngắn/ 3 ngày hoạt động

(*) Cuốc xe ngắn là cuốc xe có giá cước cuối cùng <=30,000 VNĐ

(**) Ngày hoạt động là ngày mà đối tác mở ứng dụng và có nhận cuốc xe từ hệ thống Grab.

Từ 01/05/2017, cam kết “Hoàn thành ít nhất 02 cuốc xe ngắn/ngày hoạt động” sẽ chính thức được áp dụng. Điều này đồng nghĩa với việc từ hôm nay đến hết ngày 30/04/2017, Grab sẽ không tạm khoá bất kỳ Tài khoản nào với lý do có tỉ lệ nhận chuyến <=20%. Phạm vi áp dụng : tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Tại Grab, chúng tôi luôn mong muốn Quý đối tác nhận càng nhiều cuốc để gia tăng thêm thu nhập và gia tăng cơ hội nhận thưởng.

Trân trọng

Đội ngũ GrabCar

Grab chia sẻ rõ hơn về cách tính để Quý đối tác an tâm và hoạt động hiệu quả.

Công thức tính tỷ lệ chấp nhận lũy tiến trên ứng dụng vào thứ 4: