[GrabCar] Điện thoại bị bẻ khóa sẽ không thể tiếp tục hoạt động GrabCar

Trân trọng,

ĐỘI NGŨ GRABCAR.