[Cập nhật mới] Giới thiệu giao diện mới “Hồ sơ của tôi” trên ứng dụng Đối tác

“Hồ sơ của tôi” phiên bản mới

Tiện lợi hơn, rõ ràng hơn

Chào mừng bạn đến với cập nhật mới cho mục “Hồ sơ của tôi”

Xem và kiểm duyệt thông tin, đánh giá sao, xếp hạng và tiến độ một cách đơn giản,

nhanh chóng hơn bao giờ hết trên cùng một giao diện.

TỔNG QUAN HỒ SƠ

Thoải mái lướt xem toàn bộ thông tin của bạn.