[GrabExpress] Quy trình bồi hoàn chuyến xe GrabExpress Trong Ngày không thành công

Thời gian áp dụng: từ 07/06/2019 cho đến khi có thông báo mới

Đối tượng áp dụng: Đối Tác Grab đang chạy dịch vụ GrabExpress Trong Ngày

Lưu ý: Grab chỉ hỗ trợ các trường hợp đúng và đầy đủ quy trình giao hàng theo yêu cầu từ phía Grab. Các trường hợp thiếu hoặc sai sót, Grab xin phép từ chối hỗ trợ.

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.