[GRABBIKE] TÍNH NĂNG “TIỀN THƯỞNG”

Tính năng “TIỀN THƯỞNG” nhằm giúp Đối tác dễ dàng theo dõi được tiền thưởng ngay trên ứng dụng của mình. Ngoài ra, đối tác có thể xem thêm nhiệm vụ phụ để kiếm thêm thu nhập

Xem hướng dẫn chi tiết theo video clip bên dưới: