[GRABBIKE HCM] CẬP NHẬT MỚI CT THƯỞNG NÓNG 200K/ NGÀY, ÁP DỤNG TỪ 09/10/2018