Thông báo về việc dời thời gian trao thưởng chương trình Lập Bản Đồ Thành Phố – Nhân Đôi Điểm Thưởng

Quý Đối tác thân mến, 


Thời gian dự kiến trao thưởng dự kiến cho mức thưởng thêm trong chương trình Lập Bản Đồ Thành Phố – Nhân Đôi Điểm Thưởng tại thành phố Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ và Tiền Giang là 14 ngày làm việc. Tuy nhiên, do số lượng địa điểm được Quý Đối tác gửi lên rất lớn và trong giai đoạn này một số vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến quá trình kiểm duyệt nên thời gian trao thưởng có sự thay đổi, dự kiến sẽ được chi trả vào ngày 21/10/2022.

Lưu ý: Grab sẽ vẫn thanh toán thưởng tuần theo đúng thời hạn đã quy định.

Mong Quý Đối tác thông cảm vì sự bất tiện này. Mến chúc Quý Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.