[GRABBIKE HÀ NỘI] SỰ KIỆN HỌP MẶT ĐỐI TÁC CHÀO NĂM MỚI, TỔ CHỨC VÀO THỨ 7, 10/03/2018