[Grab 2 bánh] Họp mặt cộng đồng Đối tác Grab 2 bánh tháng 9/2019