[GRABBIKE HCM/HN] THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHỈ VÀ LỊCH THANH TOÁN, NỘP VÍ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018