[GRABBIKE] Lịch tuyển dụng & đào tạo, áp dụng từ 25/02/2019