[GrabBike HCM] TUYỂN DỤNG ĐỐI TÁC GRABBIKE PREMIUM (từ 01 – 30/12/2017) (thời gian có thể kết thúc sớm hơn khi tuyển dụng đủ số lượng yêu cầu)