[GrabBike HN] Danh sách Đối Tác không sử dụng đúng & đầy đủ Quy chuẩn đồng phục Grab (cập nhật từ 01 đến 10/11/2017)

Để bảo đảm quyền lợi và được hưởng đầy đủ các chương trình thưởng, chế độ của GrabBike, Đối Tác cần sử dụng đồng phục theo quy chuẩn bao gồm: 2 mũ BH Grab, áo khoác hoặc áo thun Grab (không che bên ngoài), áo mưa cho Đối Tác  & Khách Hàng (nếu có mưa), không mặc quần lửng, quần short, không mang dép lê.

Đối Tác không sử dụng đúng và đầy đủ đồng phục Grab ngoài việc ảnh hưởng đến tiền thưởng, mà còn bị tạm ngưng tài khoản hoặc chịu mức phạt tiền do vi phạm thỏa thuận đã kí kết với Grab ngay từ lúc đầu. Do đó, Đối Tác nào bị mất/ hư đồng phục, hãy đến VP Grab hoặc điểm hỗ trợ mua lại.

Dưới đây là danh sách Đối Tác bị cắt thưởng do vi phạm đồng phục cập nhật từ 01 đến 10/11/2017, kính mong Đối Tác lưu ý bổ sung đồng phục đầy đủ để hoạt động hiệu quả hơn, rất mong Quý Đối Tác thấu hiểu và hợp tác cùng Grab, xin cảm ơn!

Ngày vi phạm Mã số ID Tên Đối Tác
1/11/2017 XXX204 XXXTrường
1/11/2017 XXX875 XXXLâm
1/11/2017 XXX951 XXXLâm
1/11/2017 XXX905 XXXHiệp
1/11/2017 XXX865 XXXVĩnh
1/11/2017 XXX514 XXXTrường
1/11/2017 XXX701 XXXNam
1/11/2017 XXX512 XXXCảnh
1/11/2017 XXX999 XXXMạnh
1/11/2017 XXX170 XXXPhong
1/11/2017 XXX580 XXXKhánh
1/11/2017 XXX852 XXXHiếu
1/11/2017 XXX835 XXXTùng
1/11/2017 XXX315 XXXLiêu
1/11/2017 XXX511 XXXDương
1/11/2017 XXX299 XXXQuang
1/11/2017 XXX165 XXXTrường
1/11/2017 XXX399 XXXQuang
1/11/2017 XXX515 XXXLộc
1/11/2017 XXX268 XXXĐức
1/11/2017 XXX074 XXXHiếu
1/11/2017 XXX213 XXXTrung
1/11/2017 XXX121 XXXNguyên
1/11/2017 XXX165 XXXXuân
1/11/2017 XXX111 XXXThế
1/11/2017 XXX185 XXXHiệp
1/11/2017 XXX458 XXXChiến
1/11/2017 XXX647 XXXTám
1/11/2017 XXX968 XXXĐiển
1/11/2017 XXX613 XXXHội
1/11/2017 XXX723 XXXTriển
1/11/2017 XXX069 XXXSang
1/11/2017 XXX669 XXXDẫn
1/11/2017 XXX562 XXXVinh
1/11/2017 XXX433 XXXTrường
1/11/2017 XXX854 XXXThành
1/11/2017 XXX189 XXXKhôi
1/11/2017 XXX992 XXXTuyên
1/11/2017 XXX905 XXXHưng
1/11/2017 XXX400 XXXHùng
1/11/2017 XXX253 XXXĐức
1/11/2017 XXX900 XXXTân
1/11/2017 XXX969 XXXTuấn
1/11/2017 XXX577 XXXAnh
1/11/2017 XXX279 XXXHiếu
1/11/2017 XXX102 XXXSơn
1/11/2017 XXX472 XXXNhân
1/11/2017 XXX671 XXXChung
1/11/2017 XXX319 XXXHanh
1/11/2017 XXX998 XXXLâm
1/11/2017 XXX315 XXXCông
1/11/2017 XXX497 XXXĐông
1/11/2017 XXX469 XXXThắng
1/11/2017 XXX560 XXXLan
1/11/2017 XXX254 XXXGiáp
1/11/2017 XXX530 XXXĐức
2/11/2017 XXX674 XXXĐỒNG
2/11/2017 XXX252 XXXHữu
2/11/2017 XXX180 XXXHùng
2/11/2017 XXX944 XXXTrực
2/11/2017 XXX701 XXXÂn
2/11/2017 XXX713 XXXThắng
2/11/2017 XXX519 XXXQuyền
2/11/2017 XXX918 XXXNhâm
2/11/2017 XXX214 XXXQuân
2/11/2017 XXX984 XXXĐạt
2/11/2017 XXX253 XXXPhúc
2/11/2017 XXX460 XXXThính
2/11/2017 XXX379 XXXDũng
2/11/2017 XXX042 XXXĐạt
2/11/2017 XXX539 XXXTú
2/11/2017 XXX592 XXXKiên
2/11/2017 XXX705 XXXHuy
2/11/2017 XXX990 XXXHùng
2/11/2017 XXX614 XXXHải
2/11/2017 XXX602 XXXThái
2/11/2017 XXX692 XXXHiệp
2/11/2017 XXX269 XXXNam
2/11/2017 XXX610 XXXDương
2/11/2017 XXX374 XXXVũ
2/11/2017 XXX936 XXXChân
2/11/2017 XXX291 XXXHợi
2/11/2017 XXX375 XXXTiến
2/11/2017 XXX689 XXXHưng
2/11/2017 XXX849 XXXKhả
2/11/2017 XXX107 XXXCường
2/11/2017 XXX501 XXXHoàn
2/11/2017 XXX905 XXXBa
2/11/2017 XXX392 XXXTrung
2/11/2017 XXX710 XXXHiệu
2/11/2017 XXX011 XXXCảnh
2/11/2017 XXX272 XXXCường
2/11/2017 XXX971 XXXThịnh
2/11/2017 XXX680 XXXTiến
2/11/2017 XXX254 XXXDũng
2/11/2017 XXX866 XXXHuy
2/11/2017 XXX735 XXXTuấn
2/11/2017 XXX536 XXXBiểu
2/11/2017 XXX600 XXXKhuê
2/11/2017 XXX954 XXXHùng
2/11/2017 XXX520 XXXNam
2/11/2017 XXX480 XXXHuy
2/11/2017 XXX624 XXXHà
2/11/2017 XXX423 XXXTrung
2/11/2017 XXX519 XXXThảo
2/11/2017 XXX467 XXXLượng
2/11/2017 XXX527 XXXDiễn
2/11/2017 XXX990 XXXThuận
2/11/2017 XXX262 XXXToàn
2/11/2017 XXX554 XXXCương
2/11/2017 XXX136 XXXTùng
2/11/2017 XXX537 XXXKhải
2/11/2017 XXX366 XXXĐức
2/11/2017 XXX962 XXXThành
2/11/2017 XXX938 XXXNghĩa
2/11/2017 XXX944 XXXĐoạt
2/11/2017 XXX839 XXXThủy
2/11/2017 XXX289 XXXPhúc
2/11/2017 XXX081 XXXHân
2/11/2017 XXX107 XXXTuấn
2/11/2017 XXX099 XXXTài
2/11/2017 XXX094 XXXQuân
2/11/2017 XXX126 XXXSơn
2/11/2017 XXX290 XXXLộc
2/11/2017 XXX356 XXXChính
2/11/2017 XXX725 XXXHải
2/11/2017 XXX039 XXXĐức
2/11/2017 XXX771 XXXNam
3/11/2017 XXX611 XXXTIỆP
3/11/2017 XXX389 XXXPhất
3/11/2017 XXX709 XXXHiển
3/11/2017 XXX513 XXXPhong
3/11/2017 XXX053 XXXQuý
3/11/2017 XXX979 XXXThịnh
3/11/2017 XXX271 XXXToàn
3/11/2017 XXX872 XXXXơn
3/11/2017 XXX784 XXXOai
3/11/2017 XXX167 XXXDương
3/11/2017 XXX179 XXXTâm
3/11/2017 XXX913 XXXDuẩn
3/11/2017 XXX315 XXXTiến
3/11/2017 XXX474 XXXKhánh
3/11/2017 XXX011 XXXTrường
3/11/2017 XXX829 XXXDũng
3/11/2017 XXX278 XXXPhúc
3/11/2017 XXX943 XXXThao
3/11/2017 XXX294 XXXDu
3/11/2017 XXX456 XXXViệt
3/11/2017 XXX170 XXXVương
3/11/2017 XXX372 XXXHào
3/11/2017 XXX808 XXXHiếu
3/11/2017 XXX088 XXXHiếu
3/11/2017 XXX637 XXXHiếu
3/11/2017 XXX860 XXXCường
3/11/2017 XXX755 XXXHiếu
3/11/2017 XXX249 XXXAnh
3/11/2017 XXX301 XXXĐằng
3/11/2017 XXX558 XXXNam
3/11/2017 XXX393 XXXXuyến
3/11/2017 XXX131 XXXBền
3/11/2017 XXX905 XXXBa
3/11/2017 XXX455 XXXLuận
3/11/2017 XXX698 XXXHiếu
3/11/2017 XXX890 XXXBa
3/11/2017 XXX513 XXXAnh
3/11/2017 XXX677 XXXCường
3/11/2017 XXX758 XXXTuyền
3/11/2017 XXX987 XXXThoại
3/11/2017 XXX505 XXXBình
3/11/2017 XXX606 XXXHiếu
3/11/2017 XXX983 XXXHuấn
3/11/2017 XXX960 XXXAn
3/11/2017 XXX291 XXXHùng
3/11/2017 XXX863 XXXBằng
3/11/2017 XXX951 XXXThạch
3/11/2017 XXX985 XXXTuân
3/11/2017 XXX958 XXXHùng
3/11/2017 XXX707 XXXGiầu
3/11/2017 XXX321 XXXQuyền
3/11/2017 XXX136 XXXTuân
3/11/2017 XXX335 XXXHân
3/11/2017 XXX343 XXXTrung
3/11/2017 XXX299 XXXGiang
3/11/2017 XXX483 XXXHuy
3/11/2017 XXX210 XXXKhải
3/11/2017 XXX451 XXXDuy
3/11/2017 XXX738 XXXThiện
3/11/2017 XXX818 XXXKiên
3/11/2017 XXX727 XXXAnh
3/11/2017 XXX560 XXXTây
3/11/2017 XXX026 XXXĐạt
3/11/2017 XXX688 XXXTâm
3/11/2017 XXX954 XXXHuy
3/11/2017 XXX612 XXXHiếu
3/11/2017 XXX448 XXXTùng
3/11/2017 XXX191 XXXThắng
3/11/2017 XXX071 XXXTám
3/11/2017 XXX761 XXXHùng
3/11/2017 XXX916 XXXAnh
3/11/2017 XXX848 XXXVinh
3/11/2017 XXX211 XXXCông
3/11/2017 XXX591 XXXAnh
3/11/2017 XXX402 XXXThái
3/11/2017 XXX109 XXXĐãng
4/11/2017 XXX474 XXXViệt
4/11/2017 XXX674 XXXNam
4/11/2017 XXX589 XXXThử
4/11/2017 XXX832 XXXQuỳnh
4/11/2017 XXX069 XXXTrung
4/11/2017 XXX292 XXXCương
4/11/2017 XXX725 XXXTuấn
4/11/2017 XXX681 XXXThành
4/11/2017 XXX300 XXXDũng
4/11/2017 XXX496 XXXQuí
4/11/2017 XXX248 XXXHuỳnh
4/11/2017 XXX199 XXXVượng
4/11/2017 XXX468 XXXHình
4/11/2017 XXX275 XXXPhong
4/11/2017 XXX901 XXXTiến
4/11/2017 XXX458 XXXThắng
4/11/2017 XXX517 XXXSáng
4/11/2017 XXX046 XXXThắng
4/11/2017 XXX043 XXXPhúc
4/11/2017 XXX217 XXXNam
4/11/2017 XXX511 XXXThế
4/11/2017 XXX661 XXXLinh
4/11/2017 XXX462 XXXChiến
4/11/2017 XXX784 XXXOai
4/11/2017 XXX157 XXXTuyên
4/11/2017 XXX046 XXXCường
4/11/2017 XXX397 XXXCường
4/11/2017 XXX537 XXXThùy
4/11/2017 XXX156 XXXMôn
4/11/2017 XXX614 XXXThắng
4/11/2017 XXX789 XXXThành
4/11/2017 XXX704 XXXKhương
4/11/2017 XXX046 XXXHà
4/11/2017 XXX754 XXXCần
4/11/2017 XXX430 XXXLưu
4/11/2017 XXX766 XXXAn
4/11/2017 XXX964 XXXHưng
4/11/2017 XXX145 XXXTrung
4/11/2017 XXX179 XXXTâm
4/11/2017 XXX300 XXXTrinh
4/11/2017 XXX414 XXXHướng
4/11/2017 XXX121 XXXNhàn
4/11/2017 XXX651 XXXChiến
4/11/2017 XXX399 XXXĐịnh
4/11/2017 XXX338 XXXSơn
4/11/2017 XXX174 XXXKiên
4/11/2017 XXX488 XXXHuân
4/11/2017 XXX163 XXXMạnh
4/11/2017 XXX439 XXXAnh
4/11/2017 XXX740 XXXHải
4/11/2017 XXX245 XXXTạo
4/11/2017 XXX358 XXXLưu
4/11/2017 XXX372 XXXHào
4/11/2017 XXX225 XXXHuy
4/11/2017 XXX207 XXXVấn
4/11/2017 XXX755 XXXHiếu
4/11/2017 XXX676 XXXLong
4/11/2017 XXX798 XXXThủy
4/11/2017 XXX190 XXXChất
4/11/2017 XXX442 XXXBắc
4/11/2017 XXX851 XXXHoàng
4/11/2017 XXX918 XXXThái
4/11/2017 XXX616 XXXHải
4/11/2017 XXX245 XXXKiên
4/11/2017 XXX706 XXXDần
4/11/2017 XXX844 XXXĐại
4/11/2017 XXX595 XXXGiang
4/11/2017 XXX566 XXXPhong
4/11/2017 XXX138 XXXHiệu
4/11/2017 XXX357 XXXChung
4/11/2017 XXX817 XXXThuận
4/11/2017 XXX116 XXXĐức
4/11/2017 XXX502 XXXThắng
4/11/2017 XXX514 XXXĐông
4/11/2017 XXX183 XXXMạnh
4/11/2017 XXX633 XXXHiền
4/11/2017 XXX197 XXXDương
4/11/2017 XXX690 XXXMinh
4/11/2017 XXX696 XXXPhú
4/11/2017 XXX369 XXXCường
4/11/2017 XXX076 XXXTuấn
6/11/2017 XXX312 XXXTiến
6/11/2017 XXX443 XXXHậu
6/11/2017 XXX830 XXXĐạo
6/11/2017 XXX464 XXXAnh
6/11/2017 XXX939 XXXTrường
6/11/2017 XXX165 XXXHuân
6/11/2017 XXX586 XXXLong
6/11/2017 XXX715 XXXHoàng
6/11/2017 XXX775 XXXTruyền
6/11/2017 XXX048 XXXĐịnh
6/11/2017 XXX390 XXXNam
6/11/2017 XXX779 XXXNghĩa
6/11/2017 XXX905 XXXDu
6/11/2017 XXX670 XXXLuân
6/11/2017 XXX912 XXXHiếu
6/11/2017 XXX944 XXXThiệp
6/11/2017 XXX436 XXXNam
6/11/2017 XXX646 XXXDuy
6/11/2017 XXX930 XXXLong
6/11/2017 XXX152 XXXThiêm
6/11/2017 XXX325 XXXLinh
6/11/2017 XXX581 XXXThịnh
6/11/2017 XXX858 XXXHiệp
6/11/2017 XXX488 XXXThương
6/11/2017 XXX009 XXXBình
6/11/2017 XXX675 XXXVăn
6/11/2017 XXX676 XXXDũng
6/11/2017 XXX814 XXXThập
6/11/2017 XXX067 XXXLâm
6/11/2017 XXX510 XXXVỹ
6/11/2017 XXX881 XXXQuí
6/11/2017 XXX074 XXXNhân
6/11/2017 XXX880 XXXTuấn
6/11/2017 XXX385 XXXKhoa
6/11/2017 XXX965 XXXTUẤN
6/11/2017 XXX580 XXXTiến
6/11/2017 XXX483 XXXVương
6/11/2017 XXX544 XXXChiến
6/11/2017 XXX514 XXXTrường
6/11/2017 XXX679 XXXTú
6/11/2017 XXX621 XXXDũng
6/11/2017 XXX231 XXXTùng
6/11/2017 XXX369 XXXGiang
6/11/2017 XXX730 XXXHiếu
6/11/2017 XXX687 XXXTùng
7/11/2017 XXX897 XXXHợp
7/11/2017 XXX781 XXXThông
7/11/2017 XXX420 XXXNam
7/11/2017 XXX102 XXXĐại
7/11/2017 XXX283 XXXThành
7/11/2017 XXX917 XXXLong
7/11/2017 XXX790 XXXSơn
7/11/2017 XXX073 XXXHải
7/11/2017 XXX747 XXXTiến
7/11/2017 XXX657 XXXSơn
7/11/2017 XXX766 XXXPhúc
7/11/2017 XXX228 XXXTâm
7/11/2017 XXX191 XXXSinh
7/11/2017 XXX329 XXXKiên
7/11/2017 XXX399 XXXĐức
7/11/2017 XXX565 XXXTuyên
7/11/2017 XXX702 XXXThiềng
7/11/2017 XXX596 XXXNgọc
7/11/2017 XXX526 XXXĐức
7/11/2017 XXX102 XXXDuy
7/11/2017 XXX449 XXXDương
7/11/2017 XXX689 XXXĐức
7/11/2017 XXX720 XXXTài
7/11/2017 XXX922 XXXThái
7/11/2017 XXX811 XXXVinh
7/11/2017 XXX877 XXXĐăng
7/11/2017 XXX144 XXXDương
7/11/2017 XXX054 XXXĐoàn
7/11/2017 XXX353 XXXDiệu
7/11/2017 XXX971 XXXTạo
7/11/2017 XXX878 XXXPHƯỚC
7/11/2017 XXX603 XXXThảo
7/11/2017 XXX539 XXXSáng
7/11/2017 XXX501 XXXHoàn
7/11/2017 XXX484 XXXThông
7/11/2017 XXX701 XXXLong
7/11/2017 XXX433 XXXNhàn
7/11/2017 XXX648 XXXVăn
7/11/2017 XXX810 XXXHiếu
7/11/2017 XXX495 XXXNgôn
8/11/2017 XXX648 XXXTuấn
8/11/2017 XXX574 XXXThiết
8/11/2017 XXX224 XXXHiếu
8/11/2017 XXX097 XXXPhương
8/11/2017 XXX375 XXXTạo
8/11/2017 XXX969 XXXKhánh
8/11/2017 XXX376 XXXLạp
8/11/2017 XXX233 XXXThịnh
8/11/2017 XXX880 XXXĐại
8/11/2017 XXX244 XXXKim
8/11/2017 XXX604 XXXĐức
8/11/2017 XXX659 XXXQuang
8/11/2017 XXX095 XXXAnh
8/11/2017 XXX062 XXXHùng
8/11/2017 XXX183 XXXTài
8/11/2017 XXX778 XXXTuấn
8/11/2017 XXX135 XXXDũng
8/11/2017 XXX249 XXXNgọc
8/11/2017 XXX047 XXXDương
8/11/2017 XXX804 XXXPhúc
8/11/2017 XXX535 XXXThu
8/11/2017 XXX637 XXXLộc
8/11/2017 XXX876 XXXDanh
8/11/2017 XXX253 XXXHiếu
8/11/2017 XXX921 XXXHùng
8/11/2017 XXX672 XXXTrình
8/11/2017 XXX516 XXXKiên
8/11/2017 XXX542 XXXBình
8/11/2017 XXX757 XXXToản
8/11/2017 XXX089 XXXHiếu
8/11/2017 XXX882 XXXPhóng
8/11/2017 XXX045 XXXKhanh
8/11/2017 XXX160 XXXLong
8/11/2017 XXX854 XXXTuấn
8/11/2017 XXX087 XXXCường
9/11/2017 XXX814 XXXHuy
9/11/2017 XXX654 XXXNgọc
9/11/2017 XXX271 XXXHùng
9/11/2017 XXX950 XXXQuý
9/11/2017 XXX390 XXXTình
9/11/2017 XXX612 XXXDuy
9/11/2017 XXX885 XXXQuang
9/11/2017 XXX344 XXXPháp
9/11/2017 XXX143 XXXTuấn
9/11/2017 XXX188 XXXMinh
9/11/2017 XXX385 XXXPhong
9/11/2017 XXX157 XXXĐức
9/11/2017 XXX612 XXXNhân
9/11/2017 XXX802 XXXKhải
9/11/2017 XXX179 XXXThắng
9/11/2017 XXX757 XXXAnh
9/11/2017 XXX966 XXXDoanh
9/11/2017 XXX070 XXXDuy
9/11/2017 XXX544 XXXBắc
10/11/2017 XXX219 XXXThảng
10/11/2017 XXX952 XXXThái
10/11/2017 XXX871 XXXChinh
10/11/2017 XXX341 XXXTấn
10/11/2017 XXX621 XXXMinh
10/11/2017 XXX434 XXXVĩnh
10/11/2017 XXX247 XXXTuấn
10/11/2017 XXX074 XXXDương
10/11/2017 XXX342 XXXHùng
10/11/2017 XXX173 XXXChương
10/11/2017 XXX344 XXXDiện
10/11/2017 XXX478 XXXSơn
10/11/2017 XXX200 XXXThắng
10/11/2017 XXX471 XXXThực
10/11/2017 XXX665 XXXDũng
10/11/2017 XXX635 XXXHường
10/11/2017 XXX641 XXXVinh
10/11/2017 XXX607 XXXNguyên
10/11/2017 XXX256 XXXHải
10/11/2017 XXX873 XXXKiên
10/11/2017 XXX780 XXXTuấn