[GrabBike HCM] THÔNG BÁO QUAN TRỌNG DÀNH CHO ĐỐI TÁC GRABBIKE PREMIUM

Quý Đối Tác GrabBike Premium thân mến,
Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ GrabBike Premium, từ 24/11/2017, Grab sẽ ngưng kích hoạt dịch vụ GrabBike Premium đối với những tài khoản của Đối tác sau:

  • Không hoạt động (tức không có cuốc xe) từ 2 tháng trở lên
  • Số sao < 4.8
  • Tỉ lệ huỷ cuốc > 30% trong 02 tháng gần nhất
  • Có trung bình dưới 3 cuốc xe/ ngày
  • Đã từng vi phạm Quy Tắc Ứng Xử, đặc biệt là lựa chọn cuốc xe và huỷ cuốc không hợp lý

Theo đó, tài khoản bị vô hiệu hóa sẽ chỉ hoạt động được GrabBike thường, GrabExpress (Grab giao hàng) và không thể đăng kí lại dịch vụ GrabBike Premium.
Kính mong quý Đối Tác lưu ý để hoạt động hiệu quả hơn. Xin cảm ơn!