[GRABBIKE HCM] CẬP NHẬT CT THƯỞNG NGỌC MỚI, ÁP DỤNG TỪ 21/01/2019