[GRABBIKE] DANH SÁCH ĐỐI TÁC BỊ VÔ HIỆU HÓA TÀI KHOẢN & KHÔNG ĐƯỢC CHI THƯỞNG DO SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CHUYÊN CHỞ KHÁC NGOÀI GRAB (cập nhật từ 12– 18/11/2018)

Quý Đối Tác thân mến,

Như Quý Đối Tác đã biết, việc sử dụng/ chạy ứng dụng chuyên chở khác ngoài Grab, khi bị thanh tra phát hiện ngoài việc ảnh hưởng đến tài khoản (xem xét ngưng hợp tác), Đối  Tác còn mất cơ hội nhận tiền thưởng và các chế độ quyền lợi khác. 
Vì vậy, Grab rất mong Quý Đối Tác thấu hiểu và cân nhắc thật kỹ để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của chính mình.
Dưới đây là danh sách Đối Tác bị NGỪNG kích hoạt tài khoản và truy thu tiền thưởng từ ngày 12 – 18/11/2018:
Khu vực Mã số ID Tên Đối Tác
HCM xxx9031 xxx Huỳnh Dư
HCM xxx1591 xxx Văn Hận
HCM xxx7851 xxx Thanh Tâm
HCM xxx0620 xxx Long Hậu
HCM xxx0096 xxx Minh Dương
HCM xxx0560 xxx Văn Mầu
HCM xxx6398 xxx Hoàng Vũ
HCM xxx2714 xxx Hồng Phúc
HCM xxx6300 xxx Thanh Minh
HCM xxx2191 xxx Minh Tân
HCM xxx0675 xxx Văn Toàn
HCM xxx0158 xxx Văn Tý
HCM xxx2787 xxx Văn Cường
HCM xxx0075 xxx Quốc Việt
HCM xxx9028 xxx Phương Hiền
HCM xxx0935 xxx Thành Phú
HCM xxx1052 xxx Văn Phong
HCM xxx2284 xxx Hồng Hải
HCM xxx5799 xxx Hoàng Chương
HCM xxx2146 xxx Ngọ Môn
HCM xxx6098 xxx Quốc Thọ
HCM xxx8217 xxx Thanh Tâm
HCM xxx0219 xxx Huyền Vũ
HCM xxx7825 xxx Văn Cảnh
HCM xxx7665 xxx Thanh Hải
HCM xxx8507 xxx Trường Hân
HCM xxx9814 xxx Hữu Đến
HCM xxx3118 xxx Cảnh Đạt
HCM xxx4527 xxx Quốc Khánh
HCM xxx8043 xxx Duy Linh
HCM xxx1112 xxx Huỳnh Lâm
HCM xxx7260 xxx Phú Nghĩa
HCM xxx6054 xxx Trung Hiếu
HCM xxx2468 xxx Lưu Vinh
HCM xxx2387 xxx Trúc Phương
HCM xxx2086 xxx Minh Nhựt
HCM xxx6383 xxx Tiến Nhật
HCM xxx1444 xxx Danh Lợi
HCM xxx7777 xxx Thành Phong
HCM xxx3496 xxx Văn Tặng
HCM xxx8284 xxx Mạnh Cường
HCM xxx4854 xxx Văn Phước
HCM xxx6831 xxx Ngọc Lực
HCM xxx4355 xxx Hải Long
HCM xxx1452 xxx Thuận Tài
HCM xxx0142 xxx Văn Hồng
HCM xxx4467 xxx Thành Phương
HCM xxx9435 xxx Vương Sang
HCM xxx9467 xxx Văn Tường
HCM xxx3699 xxx Thiện Nhân
HCM xxx8991 xxx Thanh Tùng
HCM xxx1747 xxx Phước Duy
HCM xxx9405 xxx Minh Thành
HCM xxx5373 xxx Quốc Hùng
HCM xxx9159 xxx Ngọc Xuyến
HCM xxx6541 xxx Quốc Anh
HCM xxx0025 xxx Lâm Nghi
HCM xxx4549 xxx Thành Đạt
HCM xxx2075 xxx Tiến Dũng
HCM xxx2547 xxx Tinh Hoa
HCM xxx0322 xxx Quốc Khánh
HCM xxx4984 xxx Thanh Long
HCM xxx1627 xxx Quang Bình
HCM xxx5360 xxx Hữu Thành
HCM xxx0235 xxx Thanh Tú
HCM xxx4010 xxx Thế Lữ
HCM xxx5432 xxx Minh Trung
HCM xxx9180 xxx Phúc Lợi
HCM xxx7411 xxx Ngọc Qúy
HCM xxx5436 xxx Tuấn Bảo
HCM xxx8805 xxx Ngọc Thư
HCM xxx2003 xxx La Cương
HCM xxx3600 xxx Anh Pháp
HCM xxx9116 xxx Minh Tính
HCM xxx9735 xxx Phi Hồng
HCM xxx8923 xxx Văn Hùng
HCM xxx1140 xxx Tô Hiệu
HCM xxx2480 xxx Trường Lợi
HCM xxx7464 xxx Văn Thọ
HCM xxx7907 xxx Đình Trung
HCM xxx8454 xxx Thanh Lâm
HCM xxx1093 xxx Việt Cường
HCM xxx3724 xxx Tấn Đạt
HCM xxx5940 xxx Văn Dũng
HCM xxx2140 xxx Văn Hoàng
HCM xxx9006 xxx Tấn Lộc
HCM xxx1752 xxx Trường Giang
HCM xxx9242 xxx Quốc Vũ
HCM xxx6090 xxx Đức Sinh
HCM xxx7787 xxx Đình Đạo
HCM xxx1548 xxx Công Bảo
HCM xxx7703 xxx Bảo Trung
HCM xxx2352 xxx Kim Rách
HCM xxx9359 xxx Thanh Phong
HCM xxx9909 xxx Hữu Toàn
HCM xxx9145 xxx Kim Thanh
HCM xxx0759 xxx Thanh Duy
HCM xxx1643 xxx Thanh Nghĩa
HCM xxx4006 xxx Thanh Bảo
HCM xxx3360 xxx Đức Cường
HCM xxx7961 xxx Thanh Tư
HCM xxx3557 xxx Hoàng An
HCM xxx5421 xxx Bỉnh Thành
HCM xxx0768 xxx Quốc Dũng
HCM xxx2660 xxx Anh Thư
HCM xxx4408 xxx Hoàng Phúc
HCM xxx3562 xxx Hoàng Sơn
HCM xxx4346 xxx Hoàng Quẩn
HCM xxx4355 xxx Nhật Tiên
HCM xxx4519 xxx Phước Nguyên
HCM xxx2361 xxx Minh Tuấn
HCM xxx5373 xxx Văn Hoà
HCM xxx4781 xxx Văn Hoà
HCM xxx7573 xxx Văn Quyền
HCM xxx0508 xxx Đông Giang
HCM xxx4709 xxx Văn Thái
HCM xxx9370 xxx Công Long
HCM xxx3864 xxx Nam Ninh
HCM xxx2988 xxx Văn Hải
HCM xxx3791 xxx Quốc Trung
HCM xxx1993 xxx Văn Sum
HN xxx8854 xxx Hồng Thương
HN xxx2527 xxx Thế Tài
HN xxx8264 xxx Văn Quynh
HN xxx1728 xxx Văn Toản
HN xxx5199 xxx Quang Hưng
HN xxx5626 xxx Văn Soái
HN xxx3136 xxx Ngọc Kiên
HN xxx9275 xxx Đức Dũng
HN xxx1002 xxx Văn Tuấn
HN xxx8667 xxx Văn Đồng
HN xxx0291 xxx Đức Hùng
HN xxx2575 xxx Đức Thắng
HN xxx3793 xxx Bá Huy
HN xxx9942 xxx Văn Dũng
HN xxx6637 xxx Thanh Tùng
HN xxx4470 xxx Đăng Sơn
HN xxx9422 xxx Ngụy Ngư
HN xxx1008 xxx Tuấn Anh
HN xxx1095 xxx Văn Quang
HN xxx9105 xxx Hữu Đoàn
HN xxx0880 xxx Thế Duy
HN xxx3244 xxx Trọng Đức
HN xxx1581 xxx Văn Minh
HN xxx5408 xxx Văn Toàn
HN xxx6794 xxx Văn Cường
HN xxx3972 xxx Đức Hậu
HN xxx1228 xxx Minh Đức
HN xxx2801 xxx Văn Hùng
HN xxx8966 xxx Khắc Thùy
HN xxx1487 xxx Quang Hùng
HN xxx8321 xxx Tiến Thành
HN xxx9723 xxx Công Cường
HN xxx0387 xxx Văn Thể
HN xxx9713 xxx Hoàng Anh
HN xxx9852 xxx Anh Tiến
HN xxx2951 xxx Minh Hải
HN xxx0535 xxx Văn Năm
HN xxx2577 xxx Quang Hải
HN xxx8356 xxx Văn Tuấn
HN xxx0162 xxx Đức Duy
HN xxx3033 xxx Văn Quý
HN xxx9942 xxx Anh Dũng
HN xxx8526 xxx Công Sỹ
HN xxx8690 xxx Văn Chung
HN xxx6641 xxx Văn Linh
HN xxx6523 xxx Văn Phú
HN xxx9615 xxx Đăng Chiến
HN xxx7733 xxx Việt Hoàng
HN xxx4090 xxx Minh Tiến
HN xxx0549 xxx Văn Tùng
HN xxx1121 xxx Thanh Minh
HN xxx4387 xxx Xuân Thắng
HN xxx1435 xxx Đức Tú
HN xxx3930 xxx Xuân Thanh
HN xxx7542 xxx Quốc Huy
HN xxx1598 xxx Xuân Thông
HN xxx1265 xxx Ngọc Xuân
HN xxx8500 xxx Hoàng Giang
HN xxx9712 xxx Anh Tuấn
HN xxx6069 xxx Ngọc Niệm
HN xxx7096 xxx Quốc Cường
HN xxx4986 xxx Giang Nam
HN xxx9140 xxx Văn Nhất
HN xxx7442 xxx Minh Tiến
HN xxx5649 xxx Trọng Luyện
HN xxx4811 xxx Viết Vinh
HN xxx7497 xxx Văn Minh
HN xxx1883 xxx Văn Hữu
HN xxx9694 xxx Tuấn Khánh
HN xxx8536 xxx Quang Chức
HN xxx4226 xxx Trọng Thắng
HN xxx1340 xxx Tuấn Mạnh
HN xxx4942 xxx Hoàng Hiếu
HN xxx8929 xxx Văn Tiến
HN xxx2358 xxx Xuân Trường
HN xxx4147 xxx Mạnh Hà
HN xxx7825 xxx Xuân Tiến
HN xxx4937 xxx Thị Tiên
HN xxx5832 xxx Quang Vinh
HN xxx5350 xxx Xuân Giang
HN xxx0925 xxx Ngọc Khánh
HN xxx8749 xxx Văn Quỳnh
HN xxx3707 xxx Trường Chinh
HN xxx7578 xxx Văn Bằng
HN xxx6076 xxx Văn Tơn
HN xxx8051 xxx Văn Nghĩa
HN xxx1938 xxx Phương Nam
HN xxx3538 xxx Nhật Linh
HN xxx1591 xxx Xuân Trường
HN xxx5295 xxx Hữu San
HN xxx6194 xxx Hữu Phong
HN xxx7894 xxx Văn Quyện
HN xxx8256 xxx Văn Cừ
HN xxx5445 xxx Đình Hiếu
HN xxx6047 xxx Thị Vân
HN xxx7365 xxx Thanh Thái
HN xxx1970 xxx Anh Hùng
HN xxx7057 xxx Văn Khang
HN xxx0513 xxx Văn Hiếu
HN xxx0805 xxx Văn Tùng
HN xxx5913 xxx Văn Hạ
HN xxx2488 xxx Quý Nhân
HN xxx3166 xxx Hải Vũ
HN xxx9516 xxx Thế Vinh
HN xxx5883 xxx Văn Cao
HN xxx6681 xxx Thị Nhung
HN xxx6088 xxx Văn Cường
HN xxx7947 xxx Sơn Tùng
HN xxx1737 xxx Thành Công
HN xxx9442 xxx Thành Hiển
HN xxx3694 xxx Tiến Đăng
HN xxx4596 xxx Văn Được
HN xxx3887 xxx Ngọc Hải
HN xxx4999 xxx Hùng Mạnh
HN xxx0448 xxx Chính Hoàng
HN xxx0386 xxx Văn Tùy
HN xxx6638 xxx Văn Cường
HN xxx9982 xxx Văn Tuấn
HN xxx7856 xxx Văn Quang
HN xxx6464 xxx Thế Huynh
HN xxx3975 xxx Khắc Bình
HN xxx9826 xxx Trung Trực
HN xxx9277 xxx Văn Cường
HN xxx9704 xxx Phú Tuân
HN xxx1328 xxx Sơn Tùng
HN xxx7763 xxx Quang Tiến
HN xxx9708 xxx Văn Thắng
HN xxx4020 xxx Trọng Giáp
HN xxx6229 xxx Xuân Hoành
HN xxx9344 xxx Hữu Tiến