[GRABBIKE ĐÀ NẴNG] NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI THAM GIA HỌP MẶT ĐỐI TÁC, 02/06/2018