Grab 2 bánh | Triển khai chương trình thưởng dành cho Đối tác kích hoạt mới thành công dành cho Đối tác tham gia gói dịch vụ 3 trong tháng 5/2022 tại Hà Nội

Quý Đối tác thân mến,

Trong tháng 05/2022 này, Grab triển khai chương trình thưởng dành riêng cho Đối tác 2 bánh kích hoạt mới thành công, bao gồm Đối tác chuyển đổi từ gói dịch vụ 2 sang gói dịch vụ 3, đăng ký mới gói dịch vụ 3, cụ thể như sau:

 • Thời gian triển khai: đến ngày 02/6/2022

 • Địa điểm triển khai: Hà Nội 

 • Dịch vụ triển khai: GrabBike, GrabFood, GrabExpress, GrabMart

 • Đối tượng triển khai: Đối tác mới kích hoạt gói dịch vụ 3; Đối tác chuyển đổi từ gói dịch vụ 2 sang gói dịch vụ 3

 

ĐIỀU KIỆN VÀ THỜI GIAN XÉT THƯỞNG

Dịch vụ

Đối tượng

Cơ cấu chương trình giải thưởng 

GrabBike, GrabFood, GrabExpress, GrabMart

Đối tác mới tham gia gói dịch vụ 3

Nhận ngay 500.000VNĐ khi hoàn thành 85 chuyến xe trong thời gian xét thưởng

Đối tác chuyển đổi từ gói dịch vụ 2 sang gói dịch vụ 3

Nhận ngay 500.000VNĐ khi hoàn thành 100 chuyến xe trong thời gian xét thưởng

Điều kiện: Tỷ lệ nhận chuyến >= 90% và tỷ lệ huỷ chuyến <= 15% trong thời gian xét thưởng.

Thời gian kích hoạt tài khoản 

Thời gian xét thưởng

09/5 – 12/5/2022

14/5 – 20/5/2022

13/5 – 19/5/2022

21/5 – 27/5/2022

20/5 – 26/5/2022

28/5 – 03/6/2022

27/5 – 02/6/2022

04/6 – 10/6/2022

Lưu ý:

 • Áp dụng đồng thời cùng với các chương trình thưởng khác.

 • Tiền thưởng sẽ được thanh toán vào Ví Dưới của Đối tác sau khi kết thúc thời gian xét thưởng.

 • Đối với chuyến xe ghép đơn GrabFood, GrabMart, GrabExpress, mỗi đơn hàng trong chuyến xe đó đều được tính là một chuyến xe (ví dụ: hoàn thành đơn ghép 3 đơn hàng thì tổng số chuyến xe được tính là 3 chuyến).

 • Trong quá trình triển khai chương trình, trong trường hợp Grab có đủ cơ sở để xác minh Đối tác có hành vi gian lận hoặc bị nghi ngờ thực hiện hành vi gian lận, Đối tác sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình.

 • Các trường hợp vi phạm dẫn đến bị khóa tài khoản vĩnh viễn sẽ không được nhận thưởng từ chương trình.

 • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được Grab khấu trừ trước khi chuyển trả cho Đối tác theo quy định của pháp luật.

 • Chương trình thưởng có giới hạn số lượng về Đối tác kích hoạt mới.

Mọi thắc mắc Đối tác vui lòng truy cập mục Trợ Giúp trực tiếp trên ứng dụng Grab Driver để được hỗ trợ.

 

Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.

 

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.