[Grab 2 bánh] Kế hoạch hoàn thành nghĩa vụ Thuế 2020 dành cho Đối tác Grab 2 bánh

Quý Đối tác thân mến,

Liên quan đến việc kê khai, thu hộ và nộp hộ nghĩa vụ thuế cho Đối tác Grab 2 Bánh có doanh thu TRÊN 100.000.000đ, Grab xin thông báo tới Đối tác về kế hoạch hoàn thành nghĩa vụ Thuế năm 2020 như sau:

 

Cách tính doanh thu chịu thuế và số tiền thuế cần nộp

 

Nếu doanh thu trong năm 2020 của Đối tác KHÔNG ĐẠT trên 100 triệu đồng

Đối tác sẽ KHÔNG phải nộp khoản thuế 4.5% (bao gồm 3% thuế GTGT1.5% thuế TNCN). 

Ngoài ra, Grab sẽ HOÀN TRẢ lại số tiền 1% thuế TNCN trên các khoản Tiền thưởng mang tính chất doanh thu trong năm 2020 (nếu có) vào VÍ DƯỚI của Đối tác trong tháng Một năm 2021. Mong Đối tác lưu ý và kiểm tra trong phần Lịch sử ví.

 

Nếu doanh thu trong năm 2020 của Đối tác ĐẠT trên 100 triệu đồng

Tương tự như năm 2019, để thuận tiện hơn cho Đối tác trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, Grab sẽ chia nhỏ tổng số tiền thuế phải đóng và tiến hành thu thông qua việc khấu trừ Ví tín dụng (Ví Trên) của Đối tác một khoản tiền cố định mỗi ngày đến hết ngày 31/12/2020 để tổng kết doanh thu năm 2020 (mức khấu trừ chi tiết sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất tới những Đối tác đạt doanh thu trên 100 triệu đồng).

Sau ngày 31/12/2020, Grab sẽ ngưng khấu trừ thuế để tổng kết doanh thu của Đối tác Grab 2 bánh trong năm 2020 (từ 01/01 – 31/12/2020), sau đó sẽ áp dụng những phương án tương ứng sau để giúp Đối tác hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2020:

Những Đối tác phát sinh doanh thu trên 100 triệu đồng trong tháng 12/2020 sẽ mặc định rơi vào trường hợp cuối cùng (số tiền thuế Grab đã khấu trừ tới hết 31/12/2020 nhỏ hơn số tiền thuế Đối tác cần thực hiện trong năm 2020).

LƯU Ý: Nếu Đối tác không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, thông tin sẽ được gửi tới Cơ quan thuế theo yêu cầu và thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân. Kính mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác từ Quý Đối tác.