[GRABBIKE TP MỚI] CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC, ÁP DỤNG TỪ 01/01/2018