[GRABBIKE] CT THƯỞNG MỚI, “DUY TRÌ PHONG ĐỘ”, ÁP DỤNG THÁNG 6,7,8,9 NĂM 2018