Grab | Danh sách Đối tác vi phạm Quy chuẩn Đồng phục Grab 2 bánh, tuần 4, tháng 10/2020