Grab | Danh sách Đối tác vi phạm Quy chuẩn Đồng phục Grab 2 bánh, tuần 1, tháng 11/2020