[GRABBIKE HN] ĐỔI ĐỒNG PHỤC CŨ NHẬN MỚI, ÁP DỤNG TỪ 10/09/2018