Grab | Địa chỉ văn phòng và điểm hỗ trợ Đối tác Tài xế & Nhà hàng

Quý Đối tác thân mến, 

Với mục đích thuận tiện hỗ trợ cho quý Đối tác tài xế (4 bánh và 2 bánh) và Đối tác Nhà hàng khi gặp khó khăn trong quá trình vận hành trên ứng dụng Grab. Grab cập nhật địa chỉ và thời gian làm việc của các điểm hỗ trợ Grab trên toàn quốc như sau:

Bản đồ địa chỉ điểm hỗ trợ Grab mới tại TP. Hồ Chí Minh (không phải điểm tuyển dụng Đối tác):

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.