[GRABBIKE] Quy trình yêu cầu bồi hoàn chuyến xe Giao Hàng Công Ty không thành công

Thời gian áp dụng: 18/02/2019 cho đến khi có thông báo mới

Đối tượng áp dụng: Đối Tác Grab đang chạy dịch vụ Giao Hàng Công Ty

Điều kiện nhận bồi hoàn: Trong trường hợp hàng hóa chưa được giao, Đối Tác KHÔNG bấm HOÀN THÀNH, mang hàng hóa trả về cho người gửi và bấm HỦY CHUYẾN tại địa chỉ của người gửi. Sau đó, Đối tác cần gửi 5 tấm hình thông qua mục hỗ trợ trên ứng dụng Grab driver, bao gồm:

  1. Hình phiếu gửi hàng điền đầy đủ thông tin kèm chữ ký người gửi (chữ ký lúc bàn giao hàng và trả hàng)
  2. Hình chụp hàng hóa (Đối tác vui lòng lưu lại trong máy)
  3. Hình lịch sử cuộc gọi liên hệ khách hàng (người nhận hàng) ít nhất 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 phút trong 15 phút với trường hợp không liên lạc được.
  4. Hình chụp hàng hóa tại địa chỉ của khách hàng (người nhận hàng)
  5. Hình chụp hoàn trả hàng hoá cho người gửi (Đối tác vui lòng chụp kèm địa chỉ nơi hoàn trả để chứng minh hàng hóa đã được hoàn trả đúng nơi)

Hướng dẫn:

Lưu ý: Grab chỉ hỗ trợ các trường hợp đúng và đầy đủ quy trình giao hàng theo yêu cầu từ phía Grab. Các trường hợp thiếu hoặc sai sót, Grab xin phép từ chối hỗ trợ.

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.