[GRABBIKE] HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢN ĐỒ NHIỆT PHIÊN BẢN MỚI

Lợi ích của bản đồ nhiệt:
– Thể hiện nhu cầu của các dịch vụ đang được bật
– Dự báo nơi Đối tác nên di chuyển đến
– Giúp Đối tác giảm tình trạng chờ cuốc lâu

Anh em hãy xem video chi tiết hướng dẫn sử dụng bản đồ nhiệt hiệu quả!