GrabCar | Cập nhật chương trình thưởng An tâm thu nhập dành cho Đối tác hoạt động dịch vụ GrabCar tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 22/8/2022

Quý Đối tác thân mến,

Với mong muốn hỗ trợ Đối tác có cơ hội gia tăng thu nhập, từ ngày 22/8/2022, Grab cập nhật chương trình thưởng An tâm thu nhập dành riêng cho Đối tác hoạt động dịch vụ GrabCar và lựa chọn đăng ký khung giờ hoạt động. Chi tiết như sau:

 • Thời gian triển khai: từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022
 • Khu vực triển khai: Một số quận tại Tp. Hồ Chí Minh (chi tiết bên dưới)
 • Dịch vụ triển khai: GrabCar
 • Đối tượng triển khai: Chỉ áp dụng với Đối tác nhận được tin nhắn thông báo

Thời gian MỞ ĐĂNG KÝ khung giờ hoạt động:

 • Vào lúc 9h30 sáng Chủ Nhật mở lịch đăng ký cho khung giờ hoạt động từ Thứ 2 đến Thứ 6 tuần tiếp theo.
 • Vào lúc 9h30 sáng Thứ 4 mở lịch đăng ký khung giờ hoạt động ngày Thứ 7 và Chủ Nhật trong tuần.

 

Từ ngày 22/8/2022, chương trình thưởng An tâm thu nhập dành riêng cho Đối tác hoạt động dịch vụ GrabCar sẽ được cập nhật. Cụ thể như sau:

 • Thời gian triển khai: từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022

 • Dịch vụ triển khai: GrabCar 4 chỗ

ĐIỀU KIỆN: Chỉ áp dụng trong khung giờ hoạt động đạt điều kiện, cụ thể như sau:

 • Tỷ lệ hủy chuyến <= 10%

 • Tỷ lệ nhận chuyến >= 90%

 • Hoàn thành ít nhất 04 chuyến xe

 • Luôn bật dịch vụ GrabCar khi tham gia chương trình

 • KHÔNG sử dụng tính năng “Điểm đến yêu thích” trong khung giờ đăng ký

 • KHÔNG để số dư Ví dưới và/ hoặc cài đặt số tiền trong tính năng Tiền vốn hoạt động quá thấp (< 100.000đ) trong 50% khung giờ hoạt động

 • Thời gian trực tuyến (⭐) trên ứng dụng Grab Driver đạt tối thiểu 90% trong khung giờ hoạt động 

 • KHÔNG thao tác bấm hủy cuốc xe trễ và/ hoặc bấm hoàn thành cuốc xe trễ (⭐⭐)

(⭐) Thời gian trực tuyến chỉ được tính trong khu vực hoạt động mà Đối tác đã đăng ký.

(⭐⭐) Cuốc xe trễ được hiểu là hành vi thao tác hủy và/ hoặc hoàn thành cuốc xe trên ứng dụng Grab Driver chậm hơn so với khoảng thời gian thực tế khi Đối tác thực hiện 01 (một) chuyến xe, thời gian được tính như sau:

 • Hủy trễ: ≥ 10 phút kể từ thời điểm ứng dụng Grab Driver của Đối tác nhận được chuyến xe.

 • Hoàn thành trễ: ≥ 10 phút kể từ thời điểm hệ thống ghi nhận định vị của Đối tác đã đến điểm giao, điểm trả.

 

 

Đồng thời từ ngày 15/8/2022 đến ngày 28/8/2022, nhằm giúp Đối tác gia tăng cơ hội thu nhập, Grab triển khai chương trình thưởng khi hoàn thành chuyến xe trong chương trình An tâm thu nhập, cụ thể như sau:

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG 

THỜI GIAN ÁP DỤNG 

Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 28/8/2022

TỔNG SỐ CHUYẾN XE HOÀN THÀNH TRONG KHUNG GIỜ MÀ ĐỐI TÁC ĐÃ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

≥ 10 chuyến xe

MỐC THƯỞNG

100.000đ

ĐIỀU KIỆN ĐẠT THƯỞNG

Áp dụng điều kiện tương tự chương trình thưởng An tâm thu nhập

 • Tỷ lệ hủy chuyến <= 10%

 • Tỷ lệ nhận chuyến >= 90%

 • Hoàn thành ít nhất 04 chuyến xe

 • Luôn bật dịch vụ GrabCar khi tham gia chương trình

 • KHÔNG sử dụng tính năng “Điểm đến yêu thích” trong khung giờ đăng ký

 • KHÔNG để số dư Ví dưới và/ hoặc cài đặt số tiền trong tính năng Tiền vốn hoạt động quá thấp (< 100.000đ) trong 50% khung giờ hoạt động

 • Thời gian trực tuyến trên ứng dụng Grab Driver đạt tối thiểu 90% trong khung giờ hoạt động 

 • KHÔNG thao tác bấm hủy cuốc xe trễ và/ hoặc bấm hoàn thành cuốc xe trễ

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Đối tác đang tham gia chương trình thưởng An tâm thu nhập

LƯU Ý

 • Tiền thưởng mà Đối tác đạt được từ thứ Hai đến Chủ Nhật sẽ được thanh toán vào Ví dưới của Đối tác vào thứ Năm tuần kế tiếp. Vì hạn chế về mặt hệ thống, hiện tại chương trình thưởng trên sẽ tạm thời chưa được hiển thị trên ứng dụng Grab Driver của Đối tác và Grab sẽ có thông báo đến các Đối tác đạt thưởng trong tuần.

 • Chuyến xe được tính là hợp lệ khi có điểm đón tại khu vực triển khai và đạt đầy đủ điều kiện của chương trình này.

 • Áp dụng đồng thời với các chương trình thưởng khác.

 • Điều kiện chương trình có thể thay đổi tùy theo quyết định của Grab trong từng thời điểm cụ thể.

 • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được Grab khấu trừ trước khi chuyển tiền thưởng cho Đối tác theo quy định của pháp luật.

 • Trong trường hợp Đối tác có bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định, chính sách Grab, các quy định pháp luật, hoặc Grab có cơ sở để nghi ngờ hành vi đó là nhằm mục đích gian lận, trục lợi từ chính sách thưởng này, Đối tác sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình thưởng này và có thể bị xử lý theo quy định tại Bộ Quy tắc ứng xử.

Từ ngày 15/8/2022, chương trình thưởng An tâm thu nhập dành riêng cho Đối tác hoạt động dịch vụ GrabCar sẽ được cập nhật. Cụ thể như sau:

 • Thời gian triển khai: từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022

 • Dịch vụ triển khai: GrabCar 4 chỗ, GrabCar 7 chỗMỚI

ĐIỀU KIỆN: Chỉ áp dụng trong khung giờ hoạt động đạt điều kiện, cụ thể như sau:

 • Tỷ lệ hủy chuyến <= 10%MỚI

 • Tỷ lệ nhận chuyến >= 90%

 • Hoàn thành ít nhất 04 chuyến xe

 • Luôn bật dịch vụ GrabCar khi tham gia chương trình

 • KHÔNG sử dụng tính năng “Điểm đến yêu thích” trong khung giờ đăng ký

 • KHÔNG để số dư Ví dưới và/ hoặc cài đặt số tiền trong tính năng Tiền vốn hoạt động quá thấp (< 100.000đ) trong 50% khung giờ hoạt động

 • Thời gian trực tuyến (⭐) trên ứng dụng Grab Driver đạt tối thiểu 90% trong khung giờ hoạt động 

 • KHÔNG thao tác bấm hủy cuốc xe trễ và/ hoặc bấm hoàn thành cuốc xe trễ (⭐⭐)

(⭐) Thời gian trực tuyến chỉ được tính trong khu vực hoạt động mà Đối tác đã đăng ký.

(⭐⭐) Cuốc xe trễ được hiểu là hành vi thao tác hủy và/ hoặc hoàn thành cuốc xe trên ứng dụng Grab Driver chậm hơn so với khoảng thời gian thực tế khi Đối tác thực hiện 01 (một) chuyến xe, thời gian được tính như sau:

 • Hủy trễ: ≥ 10 phút kể từ thời điểm ứng dụng Grab Driver của Đối tác nhận được chuyến xe.

 • Hoàn thành trễ: ≥ 10 phút kể từ thời điểm hệ thống ghi nhận định vị của Đối tác đã đến điểm giao, điểm trả.

 

 

Đồng thời từ ngày 15/8/2022 đến ngày 28/8/2022, nhằm giúp Đối tác gia tăng cơ hội thu nhập, Grab triển khai chương trình thưởng khi hoàn thành chuyến xe trong chương trình An tâm thu nhập, cụ thể như sau:

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG 

THỜI GIAN ÁP DỤNG 

Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 28/8/2022

TỔNG SỐ CHUYẾN XE HOÀN THÀNH TRONG KHUNG GIỜ MÀ ĐỐI TÁC ĐÃ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

≥ 10 chuyến xe

MỐC THƯỞNG

100.000đ

ĐIỀU KIỆN ĐẠT THƯỞNG

Áp dụng điều kiện tương tự chương trình thưởng An tâm thu nhập

 • Tỷ lệ hủy chuyến <= 10%

 • Tỷ lệ nhận chuyến >= 90%

 • Hoàn thành ít nhất 04 chuyến xe

 • Luôn bật dịch vụ GrabCar khi tham gia chương trình

 • KHÔNG sử dụng tính năng “Điểm đến yêu thích” trong khung giờ đăng ký

 • KHÔNG để số dư Ví dưới và/ hoặc cài đặt số tiền trong tính năng Tiền vốn hoạt động quá thấp (< 100.000đ) trong 50% khung giờ hoạt động

 • Thời gian trực tuyến trên ứng dụng Grab Driver đạt tối thiểu 90% trong khung giờ hoạt động 

 • KHÔNG thao tác bấm hủy cuốc xe trễ và/ hoặc bấm hoàn thành cuốc xe trễ

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Đối tác đang tham gia chương trình thưởng An tâm thu nhập

LƯU Ý

 • Tiền thưởng mà Đối tác đạt được từ thứ Hai đến Chủ Nhật sẽ được thanh toán vào Ví dưới của Đối tác vào thứ Năm tuần kế tiếp. Vì hạn chế về mặt hệ thống, hiện tại chương trình thưởng trên sẽ tạm thời chưa được hiển thị trên ứng dụng Grab Driver của Đối tác và Grab sẽ có thông báo đến các Đối tác đạt thưởng trong tuần.

 • Chuyến xe được tính là hợp lệ khi có điểm đón tại khu vực triển khai và đạt đầy đủ điều kiện của chương trình này.

 • Áp dụng đồng thời với các chương trình thưởng khác.

 • Điều kiện chương trình có thể thay đổi tùy theo quyết định của Grab trong từng thời điểm cụ thể.

 • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được Grab khấu trừ trước khi chuyển tiền thưởng cho Đối tác theo quy định của pháp luật.

 • Trong trường hợp Đối tác có bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định, chính sách Grab, các quy định pháp luật, hoặc Grab có cơ sở để nghi ngờ hành vi đó là nhằm mục đích gian lận, trục lợi từ chính sách thưởng này, Đối tác sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình thưởng này và có thể bị xử lý theo quy định tại Bộ Quy tắc ứng xử.

ĐIỀU KIỆN: Chỉ áp dụng trong khung giờ hoạt động đạt điều kiện, cụ thể như sau:

 • Thời gian trực tuyến (⭐) trên ứng dụng Grab Driver đạt tối thiểu 90% trong khung giờ hoạt động 

 • Hoàn thành ít nhất 04 chuyến xe

 • Tỷ lệ nhận chuyến >= 90%

 • Tỷ lệ hủy chuyến <= 20%

 • Luôn bật dịch vụ GrabCar khi tham gia chương trình

 • KHÔNG sử dụng tính năng “Điểm đến yêu thích” trong khung giờ đăng ký

 • KHÔNG để số dư Ví dưới và/ hoặc cài đặt số tiền trong tính năng Tiền vốn hoạt động quá thấp (< 100.000đ) trong 50% khung giờ hoạt độngMỚI

 • KHÔNG thao tác bấm hủy cuốc xe trễ và/ hoặc bấm hoàn thành cuốc xe trễ (⭐⭐)MỚI

(⭐) Thời gian trực tuyến chỉ được tính trong khu vực hoạt động mà Đối tác đã đăng ký.

(⭐⭐) Cuốc xe trễ được hiểu là hành vi thao tác hủy và/ hoặc hoàn thành cuốc xe trên ứng dụng Grab Driver chậm hơn so với khoảng thời gian thực tế khi Đối tác thực hiện 01 (một) chuyến xe, thời gian được tính như sau:

 • Hủy trễ: ≥ 10 phút kể từ thời điểm ứng dụng Grab Driver của Đối tác nhận được chuyến xe.

 • Hoàn thành trễ: ≥ 10 phút kể từ thời điểm hệ thống ghi nhận định vị của Đối tác đã đến điểm giao, điểm trả.

Đồng thời từ ngày 25/7/2022 đến ngày 07/8/2022, nhằm giúp Đối tác gia tăng cơ hội thu nhập, Grab triển khai chương trình thưởng khi hoàn thành chuyến xe trong chương trình An tâm thu nhập, cụ thể như sau:


CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG 

THỜI GIAN ÁP DỤNG 

Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 07/8/2022

TỔNG SỐ CHUYẾN XE HOÀN THÀNH TRONG KHUNG GIỜ MÀ ĐỐI TÁC ĐÃ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

≥ 11 chuyến xe

MỐC THƯỞNG

110.000đ

ĐIỀU KIỆN ĐẠT THƯỞNG

Chỉ áp dụng trong khung giờ hoạt động và đạt điều kiện, cụ thể như sau:

 • Thời gian trực tuyến (*) trên ứng dụng Grab Driver đạt tối thiểu 90% trong khung giờ hoạt động 

 • Tỷ lệ nhận chuyến >= 90%

 • Tỷ lệ hủy chuyến <= 20%

 • Luôn bật dịch vụ GrabCar khi tham gia chương trình

 • Không sử dụng tính năng “Điểm đến yêu thích” trong khung giờ đăng ký

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Đối tác đang tham gia chương trình thưởng An tâm thu nhập

LƯU Ý

 • Tiền thưởng mà Đối tác đạt được từ thứ Hai đến Chủ Nhật sẽ được thanh toán vào Ví dưới của Đối tác vào thứ Năm tuần kế tiếp. Vì hạn chế về mặt hệ thống, hiện tại chương trình thưởng trên sẽ tạm thời chưa được hiển thị trên ứng dụng Grab Driver của Đối tác và Grab sẽ có thông báo đến các Đối tác đạt thưởng trong tuần.

 • Chuyến xe được tính là hợp lệ khi có điểm đón tại khu vực triển khai và đạt đầy đủ điều kiện của chương trình này.

 • Áp dụng đồng thời với các chương trình thưởng khác.

 • Điều kiện chương trình có thể thay đổi tùy theo quyết định của Grab trong từng thời điểm cụ thể.

 • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được Grab khấu trừ trước khi chuyển tiền thưởng cho Đối tác theo quy định của pháp luật.

 • Trong trường hợp Đối tác có bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định, chính sách Grab, các quy định pháp luật, hoặc Grab có cơ sở để nghi ngờ hành vi đó là nhằm mục đích gian lận, trục lợi từ chính sách thưởng này, Đối tác sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình thưởng này và có thể bị xử lý theo quy định tại Bộ Quy tắc ứng xử.

Để tham gia chương trình, Đối tác có thể chủ động đăng ký khung giờ và khu vực mong muốn hoạt động cho các ngày hoạt động tiếp theo. Trường hợp có nhu cầu thay đổi khung giờ và/hoặc khu vực hoạt động, Đối tác có thể thay đổi trễ nhất 2 tiếng trước khi bắt đầu khung giờ hoạt động đã đăng ký.

 

🔰 Thao tác đăng ký:

 

 • Hệ thống sẽ ngừng nhận đăng ký trước 2 tiếng trước khi khung giờ đăng ký bắt đầu.

 

🔰 Thao tác hủy đăng ký:

 

 
 • Tiền thưởng sẽ được hệ thống tự động chuyển về Ví dưới của Đối tác trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc khung giờ hoạt động, Đối tác có thể dễ dàng kiểm tra tại mục Thu nhập trên ứng dụng Grab Driver.

 • Mỗi khung giờ hoạt động và khu vực hoạt động có giới hạn về số lượng Đối tác đăng ký.

 • Các chuyến xe sử dụng tính năng “Điểm đến yêu thích” không tính vào chương trình thưởng này.

 • Trong trường hợp Grab phát hiện Đối tác có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử, hoặc nhằm mục đích gian lận và/ hoặc trục lợi từ chương trình thưởng này, Đối tác sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình, bị hủy kết quả và có thể bị xử lý theo quy định tại Bộ Quy tắc ứng xử.

 • Grab có toàn quyền quyết định, thay đổi bất kỳ điều kiện điều khoản áp dụng cho chương trình này và sẽ thông báo các thay đổi (nếu có) đến Đối tác bằng các phương thức phù hợp. 

 • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được Grab khấu trừ trước khi chuyển trả cho Đối tác theo quy định của pháp luật.

 • Grab không bắt buộc Đối tác đăng ký tham gia chương trình này, Đối tác có nhu cầu có thể tự thao tác đăng ký hoặc hủy đăng ký trên ứng dụng.

 • Đối tác đăng ký khung giờ và khu vực mong muốn nhưng không hoạt động (hoặc thời gian trực tuyến dưới 50% khung giờ hoạt động đã đăng ký) quá 5 lần trong thời gian thử nghiệm chương trình sẽ không thể đăng ký khung giờ hoạt động.

 • Nếu đã đăng ký mà không đạt các điều kiện hoạt động để được nhận chương trình thưởng trong khung giờ đã đăng ký, Đối tác vẫn có thể hoạt động bình thường tại những khu vực khác (không nằm trong khu vực đã đăng ký) và không ảnh hưởng đến thu nhập hằng ngày.

Mọi thắc mắc Đối tác vui lòng truy cập mục Trợ Giúp hoặc sử dụng tính năng Gọi đến Grab trực tiếp trên ứng dụng Grab Driver để được hỗ trợ.

Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.

 

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.

 

STT

Câu hỏi

Giải đáp

1

Làm sao để tôi biết được là tôi đã đăng ký thành công hay chưa?

Nếu Đối tác đăng ký thành công, khung giờ hoạt động đó sẽ hiển thị trong mục “Cuốc Xe Của Tôi” trên ứng dụng Grab Driver.

2

Tôi sẽ được đảm bảo doanh thu khi hoạt động trong khung giờ hoạt động như thế nào?

Nếu thu nhập ròng của Đối tác trong khung giờ hoạt động , bao gồm: thu nhập ròng + phụ phí (nếu có) ít hơn mức thưởng của chương trình  áp dụng cho khung giờ đó, Grab sẽ cộng thêm phần tiền còn thiếu vào Ví Dưới của Đối tác.

Thời gian thanh toán: Tiền thưởng sẽ được cộng vào Ví dưới của Đối tác trong vòng 4 giờ sau khi kết thúc khung giờ hoạt động.

3

Trong trường hợp khẩn cấp tôi bắt buộc phải hủy đăng ký nhưng không thể thao tác vì sắp tới giờ hoạt động (dưới 2 tiếng) thì tôi phải làm sao?

Đối tác không thể hủy đăng ký nếu thời điểm hủy ít hơn 2 tiếng trước thời điểm bắt đầu khung giờ hoạt động đã đăng ký.

4

Tôi đã đăng ký khung giờ hoạt động cho 03 ngày tới nhưng tôi không hoạt động được. Tôi có thể hủy đăng ký được không?

Đối tác có thể hủy hoặc đổi khung giờ hoạt động trước 2 tiếng khi khung giờ đăng ký bắt đầu.

Ví dụ: Đối tác đăng ký khung giờ 16:00 –  18:59. Đối tác có thể hủy vào lúc 14:00 nếu thời điểm hủy lớn hơn 2 tiếng trước thời điểm bắt đầu khung giờ.

5

Nếu tôi không nằm trong khu vực đã đăng ký khi tới khung giờ hoạt động, tôi có được nhận cuốc không?

Không. Đối tác sẽ không nhận được cuốc xe nếu không nằm trong khu vực đã đăng ký trong khung giờ hoạt động.

6

Tại sao tới khung giờ hoạt động rồi nhưng tôi vẫn không nhận được cuốc?

Đối tác hãy kiểm tra lại các điều kiện sau:

 • Đối tác phải nằm trong khu vực hoạt động mà Đối tác đã đăng ký được thể hiện trên ứng dụng Grab Driver.

 • Ứng dụng Grab Driver của Đối tác phải được bật chế độ Sẵn sàng & Tự động nhận cuốc.

7

Trong thời gian đăng ký hoạt động, tôi có bị tình trạng nhận được cuốc xe ngoài khu vực đăng ký không? Tôi phải thao tác như thế nào?

Không. Đối tác sẽ chỉ nhận được cuốc xe trong khu vực đăng ký.

8

Khi tôi hoàn thành 3 chuyến xe trong khung giờ hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, nếu tôi đạt thu nhập ròng 300.000 đồng, mức thưởng của tôi sẽ được tính như thế nào đối với chương trình này?


Đối với trường hợp này, đối tác sẽ nhận được thưởng theo chương trình An tâm thu nhập khi hoàn thành khung giờ hoạt động, chi tiết như sau:


Chương trình An tâm thu nhập: mức thu nhập tiêu chuẩn là 350.000 đồng

Mức thu nhập thực tế: 300.000 đồng

Trong khung giờ hoạt động 06:00 – 08:59

=> Đối tác sẽ nhận được thưởng là 350.000 – 300.000 = 50.000 đồng.


Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được Grab khấu trừ trước khi chuyển trả cho Đối tác theo quy định của pháp luật.

9

Nếu tôi thao tác hủy/ hoàn thành cuốc xe trễ trong chương trình thưởng An tâm thu nhập thì tôi sẽ bị xử lý như thế nào?

Trường hợp Đối tác thao tác hủy hoặc thao tác hoàn thành cuốc xe trễ hơn thời gian quy định của Chương trình, Đối tác sẽ bị xem là không đạt điều kiện nhận thưởng, theo đó, Đối tác sẽ bị hủy kết quả khung giờ đăng ký hoạt động trong tuần vi phạm, thu hồi khoản tiền thưởng. Nếu sự việc này lặp lại nhiều lần (từ 2 lần trở lên), Grab có quyền nghi ngờ Đối tác đang có hành vi gian lận và/ hoặc trục lợi từ chương trình thưởng An tâm thu nhập, Đối tác sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình và có thể bị xử lý theo quy định tại Bộ Quy tắc ứng xử.