Đổi điểm VIB sang điểm GrabRewards – Tặng thêm 30% điểm GrabRewards!

🎉 NHẬN THÊM TỚI 30% ĐIỂM GRABREWARDS

 🔥 Chỉ từ 15/05/2023 đến 30/06/2023 🔥

Đổi điểm nhận ưu đãi thích mê nay lại còn được tặng thêm đến 30% điểm. Vừa tiết kiệm, vừa tận hưởng niềm vui khi nhận thêm được nhiều ưu đãi trong mùa hè này.

👉 Rốp rẻng mở ứng dụng MyVIB để đổi điểm VIB sang điểm GrabRewards ngay thôi nào!

Thông tin chương trình:
⚡ Diễn ra từ ngày 15/05/2022 đến 30/06/2023
⚡ Tặng 30% điểm GrabRewards khi quy đổi điểm tích lũy thẻ tín dụng VIB trên ứng dụng MyVIB sang điểm GrabRewards
⚡ Áp dụng cho các thẻ VIB Online Plus 2in1, VIB Reward Unlimited, VIB Travel Élite, VIB Cash Back, VIB Family Link, VIB LazCard

Thời gian hoàn điểm: 
💚 Thời gian đổi điểm VIB từ ngày 15 – 21/05/2023, điểm GrabRewards được tặng vào tài khoản Grab trong ngày 22/05/2023.
💚 Thời gian đổi điểm VIB từ ngày 22 – 28/05/2023, điểm GrabRewards được tặng vào tài khoản Grab trong ngày 29/05/2023.
💚 Thời gian đổi điểm VIB từ ngày 29 – 04/06/2023, điểm GrabRewards được tặng vào tài khoản Grab trong ngày 05/06/2023.
💚 Thời gian đổi điểm VIB từ ngày 05 – 11/06/2023, điểm GrabRewards được tặng vào tài khoản Grab trong ngày 12/06/2023.
💚 Thời gian đổi điểm VIB từ ngày 12 – 18/06/2023, điểm GrabRewards được tặng vào tài khoản Grab trong ngày 19/06/2023.
💚 Thời gian đổi điểm VIB từ ngày 19 – 25/06/2023, điểm GrabRewards được tặng vào tài khoản Grab trong ngày 26/06/2023.
💚 Thời gian đổi điểm VIB từ ngày 26 – 30/06/2023, điểm GrabRewards được tặng vào tài khoản Grab trong ngày 03/07/2023.

Hướng dẫn cách đổi điểm tích lũy từ thẻ VIB sang điểm GrabRewards :
✔️Bước 1: Truy cập mục “Đổi quà” trong phần Thẻ tín dụng trên ứng dụng MyVIB
✔️Bước 2: Liên kết với Tài khoản Grab bằng số điện thoại đã đăng ký tài khoản Grab 
✔️Bước 3: Thực hiện quy đổi điểm VIB lấy các gói điểm GrabRewards tương ứng và xác nhận OTP để hoàn tất.

Tỷ lệ đổi điểm cho từng loại thẻ cụ thể như sau:

TỶ LỆ ĐỘI ĐIỂM CHO TỪNG LOẠI THẺ
Số điểm
 GrabRewards
quy đổi
 Reward Unlimited Travel Elite   Cashback   Online Plus 2in1 Family Link  LazCard 
  1000  63,000  252  60,000  60,000  63,000  63,000
  1500  99,000  378  90,000  90,000  99,000  99,000
  2000  138,000  504  120,000  120,000  138,000  138,000
  3000  207,000  792  180,000  180,000  207,000  207,000
  5000  375,000  1,320  300,000  300,000  375,000  375,000

Các quy định khác:

  • VIB được quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện, điều khoản của chương trình trong thời gian diễn ra chương trình. Thể lệ mới nhất sẽ được áp dụng sau 7 ngày kể từ ngày công bố trên website của VIB: https://www.vib.com.vn
  • Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó.
  • VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình. Trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: chiến tranh xâm lược, tấn công từ nước ngoài, nổi loạn cách mạng, bạo động, chiến tranh dân sự, rối loạn, trưng dụng, hoặc các hành vi dân sự hoặc chính quyền quân sự, pháp luật, quy định hành vi hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ chế, trung gian hay chính thức, cấm vận, thảm họa thiên nhiên, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, đình công, dịch bệnh (do bất cứ nguyên nhân nào), bất kỳ sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính, bao gồm những lỗi về chức năng hay sai sót của thiết bị, trong việc cung cấp bất kỳ thiết bị, tiện ích hay dịch vụ ngân hàng nào cho Khách hàng nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VIB, hay các sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được.
  • VIB có quyền sử dụng tên, thông tin và hình ảnh của Khách hàng nhằm mục đích quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.
  • Bất cứ giao dịch nào mà VIB nghi vấn là giao dịch không hợp lệ (bao gồm các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại) dựa trên thông tin về thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác, VIB có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp hóa đơn tài chính theo quy định pháp luật hoặc hóa đơn (phiếu thanh toán/phiếu xuất kho/phiếu giao nhận) liệt kê chi tiết giao dịch mua hàng hóa mang tên Khách hàng (“Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch”) để VIB kiểm tra. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày VIB yêu cầu cung cấp, Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp cho VIB đầy đủ Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch. Trường hợp VIB xác định các giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng là hợp lệ theo Thể lệ chương trình này, số tiền chi tiêu của giao dịch đó sẽ được tính để hưởng khuyến mại theo chương trình này. Trường hợp Khách hàng không cung cấp Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch trong thời hạn VIB yêu cầu và/hoặc VIB xác định các giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng không hợp lệ, số tiền chi tiêu của các giao dịch đó sẽ không được tính vào số tiền chi tiêu hưởng ưu đãi của chương trình này.
  • Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại Khách hàng cần thực hiện khiếu nại (nếu có) qua số điện thoại 18008195 của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 – VIB để được VIB giải quyết. 
  • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, tranh chấp sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa VIB và Khách hàng, phù hợp với quy định của pháp luật.
  • Các quy định khác về Thẻ tín dụng sẽ được áp dụng theo Điều khoản và Điều kiện sử dụng Thẻ tín dụng, Khách hàng có thể tham khảo các thể lệ này tại website vib.com.vn.