Cùng tuân thủ quy định của Sở GTVT TP.HCM khi di chuyển trên xe GrabCar/ Join hands with Grab to comply with the new guidelines when riding GrabCar

[English below]

Nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng trước các diễn biến phức tạp mới của dịch Covid-19, Sở Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn số 3752/TB-SGTVT ngày 27/03/2020 đối với tổ chức hoạt động vận tải, trong đó có xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi ứng dụng công nghệ. Theo Điều 6, kể từ 0h ngày 28/03/2020 đến hết ngày 15/04/2020, hành khách khi sử dụng và di chuyển trên xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi bắt buộc phải đeo khẩu trang và khai báo y tế. Trong trường hợp hành khách không chấp hành quy định, Đối tác tài xế có quyền từ chối chuyến xe của bạn. 

Vì sự an toàn cho hành khách, đối tác và vì sức khỏe cộng đồng, hãy cùng Grab nghiêm túc thực hiện hướng dẫn trên để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Nếu bạn chưa thực hiện khai báo y tế, hãy kê khai theo Mẫu tờ khai y tế tại đây: https://tokhaiyte.vn/ và chụp màn hình mã QR sau khi hoàn tất, hoặc tải ứng dụng NCOVI hoặc Vietnam Health Declaration để khai báo y tế trên điện thoại.

Nếu bạn đã thực hiện khai báo y tế, hãy đưa mã QR để Đối tác tài xế có thể xác nhận nhé.

Xem thêm chi tiết của công văn tại đây: https://tinyurl.com/ThongBao2803

Một lần nữa, xem mẫu tờ khai y tế tại đây: https://tokhaiyte.vn/ hoặc tải ứng dụng NCOVI hoặc Vietnam Health Declaration để khai báo y tế trên điện thoại.

Xem thêm các hướng dẫn phòng dịch Covid-19 cho khách hàng sử dụng dịch vụ Grab tại đây: https://grb.to/CamNangPhongDichChoKhachHang 

#AnToanHonMoiNgay #GrabViSucKhoeCongDong #GrabCar #GrabViCongDong

 


 

English

In light of the recent COVID-19 pandemic, the HCMC Department of Transport has issued Official Letter No. 3752/TB-SGTVT dated March 27, 2020 for the organization of transport activities, including cars less than 9 seats as: “According to Article 6, from 0:00 on 28 March 2020 to 15 April 2020, passengers traveling on cars less than 9 seats are required to wear a mask and complete Medical Declaration Form”. Thus, in the event that passengers do not comply with the regulations, our driver-partners will have to cancel your ride.

For the safety of passengers, partners and community health, let’s join hands with Grab to fully comply with the above instructions to help prevent the spread of Covid-19.

If you have not yet made a medical declaration, please fill in the Medical Declaration Form (online) here: https://tokhaiyte.vn/ and take a screenshot of the QR code after completing, or download the NCOVI or Vietnam Health Declaration app for medical declaration on your cell phone.

If you have already made a medical declaration, please show our Driver Partner the QR code and continue with your ride.

Grab thank you for your kind support in complying with the new regulated policy.