Bảo hiểm PTI VỮNG TÂM 3IN1 – Các câu hỏi thường gặp

Chỉ với những thủ tục cơ bản và đơn giản, bạn sẽ có được một lá chắn an toàn từ Bảo hiểm PTI Vững Tâm 3IN1 – an tâm vững bước, chẳng ngại rủi ro do: 

  • Tai nạn
  • Dịch bệnh
  • Sốc phản vệ/ Phản vệ

Sản phẩm cũng chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 80 triệu đồng trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn.

🔰 Các câu hỏi thường gặp

A. Đối tượng được bảo hiểm

Có, với điều kiện phải đáp ứng được quy định về Đối tượng tham gia trên Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/ Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH).

Không. 

Đối tượng đủ điều kiện tham gia phải sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Có và phải đáp ứng được quy định về Đối tượng tham gia trên GCNBH/ HĐBH.

Không quá 70 tuổi và phải phải đáp ứng được quy định  về Đối tượng tham gia trên GCNBH/ HĐBH.

Độ tuổi tham gia Bảo hiểm PTI Vững Tâm 3IN1 được tính theo năm sinh, không tính theo ngày và tháng sinh.

Được. Bên mua bảo hiểm có thể mua bảo hiểm cho vợ,  chồng, con, cha, mẹ, anh, chị, em… theo quy định của  pháp luật.

Có và phải đáp ứng được quy định về Đối tượng tham gia trên GCNBH/ HĐBH.

Có. Đối với quyền lợi tai nạn, phạm vi địa lý được bảo  hiểm là Toàn Thế giới nhưng lưu ý phạm vi của Quỹ hỗ  trợ chỉ áp dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

B. Chương trình bảo hiểm

Quyền lợi này được Chi trả theo Chi phí y tế thực tế, hợp lý phát sinh tại các cơ sở y tế thành lập và hoạt động hợp pháp (bao gồm các chi phí khám, xét nghiệm, chụp X Quang, nằm viện, tiền thuốc…) theo hóa đơn tài/ biên lai/ phiếu thu hợp lệ.

Là Người tham gia chương trình PTI Vững Tâm 3IN1 không có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch bệnh hoặc không thuộc diện bị cách ly theo quy định của Nhà  nước trước ngày bắt đầu bảo hiểm theo từng GCNBH/ HĐBH

a. Điều trị tại nước ngoài và/ hoặc tử vong ở nước ngoài do dịch bệnh?

Trả lời: Không được chi trả

b. Điều trị ở nước ngoài nhưng sau đó bị tử vong ở Việt Nam mà không nằm viện tại Việt Nam trước đó? (giả định sự kiện thuộc phạm vi)

Trả lời: Được hưởng Quỹ hỗ trợ tử vong do dịch bệnh.

c. Về Việt Nam nằm viện điều trị và tử vong ở Việt  Nam? (giả định sự kiện thuộc phạm vi)

Trả lời: Được hưởng Quỹ trợ cấp nằm viện và Quỹ hỗ trợ tử vong  do dịch bệnh.

Không được vì điều kiện được hưởng Quỹ hỗ trợ này là  NĐBH nhập viện điều trị dịch bệnh sau 07 ngày kể từ  ngày bắt đầu bảo hiểm.

Hoàn toàn chi trả độc lập theo giới hạn của từng Quỹ hỗ trợ

Chứng từ thể hiện nguyên nhân tử vong do dịch bệnh được cung cấp/ xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền theo  quy định của pháp luật.

Nếu GCNBH/ HĐBH được hai bên thỏa thuận chấm dứt  theo yêu cầu chấm dứt của Bên mua bảo hiểm/ Người  được bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả 80% phí  bảo hiểm của thời gian hiệu lực còn lại với điều kiện  chưa phát sinh bồi thường trước đó.

Bắt đầu kể từ 00h ngày kế tiếp kể từ ngày cấp GCNBH/  HĐBH.

Có, với điều kiện Người không đang bị cách ly theo  văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly.

PTI chi trả 01 lần tối đa đến số tiền thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm mà không phụ thuộc vào số ngày  điều trị thực tế.

Người có thể tra cứu Quy tắc bảo hiểm qua QR  code thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Được hưởng Quỹ trợ cấp nằm viện điều trị sốc phản vệ  và Quỹ hỗ trợ tử vong do sốc phản vệ.

Hoàn toàn được hưởng độc lập nếu thỏa mãn các điều kiện tương ứng với từng Quỹ hỗ trợ.

Được hưởng Quỹ trợ cấp nằm viện điều trị dịch bệnh nếu  thỏa mãn điều kiện việc điều trị dịch bệnh tại bệnh viện sau 03 ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm.

a. Ngày 03/01/2022 đi tiêm vaccine và bị sốc  phản vệ phải nằm viện điều trị. 

(giả định sự kiện thuộc phạm vi)

Trả lời: Được hưởng Quỹ hỗ trợ nằm viện điều trị sốc phản vệ.

b. Ngày 07/01/2022 có kết quả xét nghiệm dương  tính với dịch bệnh phải nằm viện điều trị. 

(giả định sự kiện thuộc phạm vi)

Trả lời: Được hưởng Quỹ hỗ trợ nằm viện điều trị dịch bệnh.

c. Ngày 15/10/2022 tiếp tục đi tiêm vaccine và bị  sốc phản vệ phải nằm viện điều trị. 

(giả định sự kiện thuộc phạm vi)

Trả lời: Mỗi Quỹ hỗ trợ chỉ được chi trả 01 lần duy nhất/ thời hạn  bảo hiểm. Người đã được hưởng Quỹ hỗ trợ nằm  viện điều trị sốc phản vệ vào ngày 03/01/2021 nên lần  thứ 2 sẽ không được hưởng Quỹ hỗ trợ này nữa.

d. Người nằm viện điều trị sốc phản vệ đến  ngày 20/10/2022 bị tử vong. 

(giả định sự kiện thuộc phạm vi)

Trả lời: Được hưởng Quỹ hỗ trợ tử vong do sốc phản vệ.

Được hưởng gấp đôi số tiền (do NĐBH đã tiêm ngừa  dịch bệnh) Quỹ hỗ trợ nằm viện điều trị dịch bệnh khi  NĐBH thỏa mãn điều kiện nhập viện sau 03 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm.

Không cần Giấy yêu cầu bảo hiểm. Người tham gia bảo hiểm chỉ cần cung cấp thông tin theo yêu cầu và đóng phí bảo hiểm.

Người tham gia Bảo hiểm chỉ được hưởng Quỹ trợ cấp nằm viện do  dịch bệnh duy nhất 01 lần/ thời hạn bảo hiểm. Do đó, lần  nằm viện điều trị thứ 02 không được hưởng nữa.

Được. PTI thành viên lập Sửa đổi bổ sung thành phụ lục. (liên hệ với chuyên quản Ban BHCN để được hỗ trợ).

Khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cách  ly.

Quỹ hỗ trợ được thực hiện theo hình thức khoán, mỗi  Quỹ được hưởng 1 lần trong suốt thời hạn bảo hiểm.

Trường hợp PTI phát hiện Người tham gia bảo hiểm bị dương tính khi đăng ký tham gia bảo hiểm thì Người đó không được hưởng Quỹ hỗ trợ.

Mỗi Người được bảo hiểm chỉ được bảo hiểm và hưởng Quỹ hỗ trợ dưới 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm. Trường  hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều Giấy chứng  nhận bảo hiểm thì sẽ được chi trả/ hỗ trợ theo 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm có quyền lợi/ chương trình hỗ trợ  cao nhất thuộc phạm vi tại thời điểm xảy ra sự kiện.

Được chi trả như sau: 

– Với chương trình trả hình thức khoán: chi trả độc lập  theo từng chương trình bảo hiểm 

– Với chương trình trả theo chi phí y tế thực tế: có thể  được chi trả theo nhiều Giấy chứng nhận bảo hiểm  nhưng tối đa không vượt quá chi phí y tế thực tế thuộc  phạm vi bảo hiểm.

Được hưởng quỹ trợ cấp với điều kiện sự kiện thuộc  phạm vi và người này thỏa mãn các điều kiện tham gia.

C. Thủ tục bồi thường

180 ngày kể từ ngày tử vong/ xuất viện.

Vui lòng truy cập https://eclaim.pti.com.vn/ hoặc liên hệ 1900545475 để được hướng dẫn chi tiết.

PTI giải quyết căn cứ vào bản chụp hồ sơ yêu cầu đầy đủ,  hợp lệ và trả tiền sau khi nhận được bản gốc các chứng  từ.

PTI giải quyết và trả tiền căn cứ vào bản chụp hồ sơ đầy  đủ và hợp lệ. NĐBH không cần nộp lại bản gốc. Trong  trường hợp cần thiết, PTI có thể yêu cầu cung cấp bản  gốc hồ sơ để có cơ sở giải quyết.