2 ngày hoàn điểm – Thỏa thích đổi ưu đãi

📣 GRABREWARDS HOÀN ĐIỂM ĐẾN 40% CHỈ TRONG 2 NGÀY 20 & 21/07

🎶 Kính coong, 2 ngày hoàn điểm 40% đã tới!

🤑 Gom điểm để ngày 20 và 21/07 này đổi ưu đãi nào các bạn ơi, GrabRewards hoàn điểm tới 40%.
💖 ĐẶC BIỆT, chương trình áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác trên GrabRewards. Kể cả chương trình HOÀN ĐIỂM 50% lên đến 500 điểm GrabRewards diễn ra từ ngày 21/07/2023 đến ngày 31/07/2023.

👉 Lên GrabRewards đổi điểm ngay!

📣 Thông tin chương trình:
🔹 Diễn ra trong 2 ngày 20/07/2023 đến 21/07/2023, áp dụng cho 50.000 người dùng đầu tiên đổi điểm
🔹 Chương trình hoàn điểm 50% lên đến 500 điểm diễn ra từ ngày 21/07/2023 đến ngày 31/07/2023.
🔹 Mỗi người dùng Grab được hoàn tối đa 7.000 điểm trong suốt chương trình
🔹 Đối với hạng mức thành viên/ Member và thành viên Bạc/ Silver: HOÀN ĐIỂM 10% khi đổi ưu đãi bất kỳ trên GrabRewards
🔹 Đối với hạng mức thành viên Vàng/ Gold: HOÀN ĐIỂM 30% khi đổi ưu đãi bất kỳ trên GrabRewards
🔹 Đối với hạng mức thành viên Bạch Kim/ Platinum: HOÀN ĐIỂM 40% khi đổi ưu đãi bất kỳ trên GrabRewards
🔹 Điểm từ chương trình sẽ được hoàn lại vào ngày 26/07/2023.