2 NGÀY HOÀN ĐIỂM ĐẾN 40%

📣 GRABREWARDS HOÀN ĐIỂM ĐẾN 40% CHỈ TRONG 2 NGÀY 20 & 21/10

🎶 Kính coong, 2 ngày hoàn điểm 40% đã tới!

🤑 Gom điểm để ngày 20 và 21/10 này đổi ưu đãi nào các bạn ơi, GrabRewards hoàn điểm tới 40%.
💖 ĐẶC BIỆT, chương trình áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác trên GrabRewards

👉 Lên GrabRewards đổi điểm ngay!

Chương trình hoàn 40% trong ngày 20 và 21/10 được áp dụng song song với chương trình “Hoàn 50% điểm thưởng”. 

📣 Thông tin chương trình:
🔹 Diễn ra trong 2 ngày 20/10/2023 đến 21/10/2023, áp dụng cho 50.000 người dùng đầu tiên đổi điểm
🔹 Mỗi người dùng Grab được hoàn tối đa 7.000 điểm trong suốt chương trình
🔹 Đối với hạng mức thành viên/ Member và thành viên Bạc/ Silver: HOÀN ĐIỂM 10% khi đổi ưu đãi bất kỳ trên GrabRewards
🔹 Đối với hạng mức thành viên Vàng/ Gold: HOÀN ĐIỂM 30% khi đổi ưu đãi bất kỳ trên GrabRewards
🔹 Đối với hạng mức thành viên Bạch Kim/ Platinum: HOÀN ĐIỂM 40% khi đổi ưu đãi bất kỳ trên GrabRewards
🔹 Điểm từ chương trình sẽ được hoàn lại vào ngày 26/10/2023

🔹 Điểm được hoàn từ chương trình không được tính vào tổng điểm tích lũy thăng hạng thành viên. 10

Hoàn 50%, tối đa 500 điểm GrabRewards cho 1 ưu đãi trong mục ” Hoàn 50% điểm thưởng” trên GrabRewards.

🔹 Thời hạn đổi ưu đãi 18/10/2023 – 31/10/2023. 

🔹 Số lượng ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc trước hạn. 

🔹 Xem thêm điều kiện và điều khoản chi tiết trong thông tin ưu đãi. 

🔹 Giới hạn 3 lượt đổi/ưu đãi/người dùng. 

🔹 Điểm được hoàn từ chương trình không được tính vào tổng điểm tích lũy thăng hạng thành viên. 

Hoàn điểm liên hoàn, đổi ngay kẻo lỡ!