(15/04/2020) THÔNG BÁO TỪ GRAB / IMPORTANT NOTICE FROM GRAB

[Please scroll down for English]

Thực hiện nghiêm túc Công văn số 3608/BGTVT-VT ban hành ngày 15/04/2020 của Bộ GTVT, Grab tiếp tục tạm ngưng cung cấp toàn bộ dịch vụ vận chuyển 4 bánh trên địa bàn toàn quốc (GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Doanh nghiệp, Grab Tỉnh/Grab Tuyến, JustGrab, GrabTaxi, GrabRent) từ 0h ngày 16/04/2020 cho đến khi Bộ GTVT có thông báo tiếp theo.

Dịch vụ GrabBike tại Hà Nội cũng tiếp tục tạm ngưng cho đến khi có thông báo tiếp theo từ Sở GTVT Hà Nội.

Grab đang tích cực làm việc cùng các cơ quan chức năng để có thể thường xuyên cập nhật thông tin nhanh nhất đến đối tác cũng như khách hàng Grab, trên tinh thần tuân thủ nghiêm túc chỉ thị của cơ quan chức năng. Do đó, việc tiếp tục tạm ngưng các dịch vụ nêu trên là tuân thủ đúng theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn từ các cơ quan chức năng. Grab tin rằng, quyết định này sẽ góp phần vào nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 đang được Chính phủ quyết liệt triển khai.

Chúng tôi cám ơn quý khách hàng cũng như đối tác tài xế đã tuân thủ đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua. 

#AnToanHonMoiNgay #GrabViSucKhoeCongDong #GrabViCongDong

Grab

_____________________________________________________________________

Strictly complying with the Ministry of Transport’s Official Letter 3608/BGTVT-VT dated April 15, 2020 and other Authorities, Grab will continue to temporarily suspend all 4 Wheels Services (GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar for Business, Grab Tỉnh/Grab Tuyến, JustGrab, GrabTaxi, GrabRent) in all provinces and cities as of 00:00hrs April 16, 2020.

GrabBike in Ha Noi will also be temporarily suspended until further notice from the local authority.

In a serious manner of regulation-abiding, Grab thanks you for your support to the community by staying home during the quarantine. 

For the latest update please find it via all of our marketing channels, should there be any.

Let’s join hands Grab in fully complying with the regulations while staying safe.

#SaferEveryday #GrabforGood

Grab