Tôn chỉ kinh doanh

Tại Grab, sự minh bạch và đạo đức kinh doanh là nền tảng cốt yếu cho sứ mệnh thúc đẩy trao quyền kinh tế cho tất cả mọi người. Để đảm bảo sự tin tưởng và ủng hộ của các Đối tác và Người dùng, các tôn chỉ quản lý luôn được gắn kết chặt chẽ vào các hoạt động và quy trình vận hành của Grab, từ đó tạo ra một nền tảng an toàn, công bằng và tôn trọng đạo đức để mọi người giao dịch.

Đảm bao an toàn cho người dùng

An ninh mạng

Tại Grab, chúng tôi liên tục tăng cường siết chặt an ninh mạng và bảo mật dữ liệu để bảo vệ hạ tầng mạng, hệ thống và dữ liệu khỏi những rủi ro tiềm ẩn về an ninh mạng, cũng như để đảm bảo sự tuân thủ quyền riêng tư theo pháp luật hiện hành và các yêu cầu cụ thể theo từng ngành nghề do các cơ quan quản lý đưa ra.

Chúng tôi cũng cam kết thúc đẩy văn hóa an ninh mạng tại nơi làm việc. Nhân viên và nhà thầu của Grab đều phải tham gia khóa đào tạo bắt buộc và khóa nhắc lại hàng năm về an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu.

Bảo mật dữ liệu

Grab cũng luôn đề cao quy tắc "Thiết kế hướng đến bảo vệ quyền riêng tư": Việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu luôn được cân nhắc trong việc thiết kế bất kỳ sản phẩm hoặc tính năng mới nào, kể từ lúc hình thành ý tưởng, thiết kế cho đến suốt quá trình hoạt động. Nhóm Kiểm toán Nội bộ và Giám sát Rủi ro của Grab chịu trách nhiệm cung cấp đánh giá và đảm bảo về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát này.

Đề phòng rủi ro gian lận

Grab luôn cẩn trọng đề phòng các rủi ro gian lận tồn tại trong lĩnh vực hoạt động của chúng tôi. Những rủi ro này bao gồm lạm dụng tài khoản Đối tác hoặc tài khoản Người dùng, chiếm đoạt tài khoản, sử dụng phần mềm giả mạo vị trí, gian lận khuyến mại hoặc các khoản thưởng, cũng như rủi ro thanh toán.

Mặc dù chúng tôi không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro gian lận do các cá nhân có hành vi xấu hoặc tổ chức tội phạm gây ra, chúng tôi luôn đề cao cảnh giác và chủ động ngăn chặn mọi hành vi gian lận trên nền tảng của mình.

Duy trì các quy tắc đạo đức và tính tuân thủ

Chống tham nhũng và hối lộ

Chúng tôi đã ban hành bộ quy định và chính sách, bao gồm Chính sách Chống Hối lộ và Tham nhũng (ABC), Chính sách Xung đột Lợi ích, Chính sách Quyên góp, Chính sách Quà tặng Giải trí & Bữa ăn và Chính sách Tố giác. Các chính sách này là xương sống của hệ thống quản lý tuân thủ tại Grab và được áp dụng nhất quán trong các hoạt động của chúng tôi.

Trách nhiệm tuân thủ kinh tế xã hội

Bộ phận Pháp lý, cùng với bộ phận Đạo đức & Tuân thủ của Grab có vai trò xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro pháp lý xung quanh một loạt các vấn đề kinh tế xã hội như sức khỏe và an toàn, bảo mật dữ liệu, tuyển dụng, hoạt động tiếp thị, hoạt động tài chính, quyền sở hữu trí tuệ, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, chống tham nhũng cũng như hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Chúng tôi liên tục sửa đổi và cập nhật biện pháp kiểm soát nội bộ để phù hợp với các luật và quy định mới. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo cho nhân viên Grab để đảm bảo rằng các cập nhật liên quan đến tính tuân thủ được truyền tải thông suốt.

Duy trì môi trường làm việc hòa nhập và đa dạng

Tại Grab, chúng tôi tin tưởng rằng sự đa dạng của các Grabber, một khi được định hướng bởi văn hóa chung được đề cập trong The Grab Way, sẽ thúc đẩy quá trình tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích những góc nhìn và trải nghiệm khác biệt, cũng như cam kết xây dựng đội ngũ nhân sự đa sắc màu và tạo nên một môi trường làm việc thân thiện, giúp khai phóng tiềm năng tốt nhất của mỗi nhân viên.

Về chúng tôi

Cùng xem cách chúng tôi đưa Đông Nam Á tiến về phía trước.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm

Grab Việt Nam
Forward Together

Công ty TNHH Grab
Địa chỉ: Tòa nhà Mapletree Business Centre, 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 0312650437 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14 tháng 02 năm 2014
Đại diện pháp luật: Alejandro Osorio
Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Dịch vụ trung gian thanh toán do Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch Vụ Moca cung cấp. Mã số doanh nghiệp: 0106254974