[TPHCM] THẠCH CHÈ HIỂN KHÁNH – MỘT MẢNH KÝ ỨC SÀI GÒN

“Ở đời hữu xạ tự nhiên hương Ba thế-hệ rồi khách vẫn thương Âu Á đi về tìm bảng hiệu Bắc Nam qua lại nhớ tên đường”                 Hiển-Khánh Mấy ai biết những dòng thơ trên đây được chấp bút bởi một thực khách của tiệm chè Hiển Khánh. Ra đời từ những năm 50 … Đọc tiếp [TPHCM] THẠCH CHÈ HIỂN KHÁNH – MỘT MẢNH KÝ ỨC SÀI GÒN