[HN] Quán Cà Phê Trứng Gây Bao Thương Nhớ Đất Kinh Kỳ

Nếu nói đến Cà Phê Trứng, ắt hẳn phải kể đến tên Giảng – quán gây biết bao thương nhớ ở Hà Nội. Cà Phê Trứng ở đây có độ béo ngọt vừa phải, không bị ngọt đậm, vị lại thanh thoát khi uống. Để giữ ấm và không tanh, cà phê trứng thường được … Đọc tiếp [HN] Quán Cà Phê Trứng Gây Bao Thương Nhớ Đất Kinh Kỳ