[TPHCM] Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen Tại “Hạnh Phúc Đường”

Truyện kể dựa trên một câu chuyện có thật từ thời ấu thơ của Mr. Edison Chen và Bà Nội. Trong một lần lỡ tay nghịch ngợm khi Bà Nội đang nấu món mạch nha đường đen vốn là món ăn vặt thuở nhỏ, đã làm cho hương vị trong cái lần nấu quá tay … Đọc tiếp [TPHCM] Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen Tại “Hạnh Phúc Đường”