[TPHCM] TRUYỀN THUYẾT VỀ QUÁN CƠM TẤM MA Ở SÀI GÒN?

Ở đoạn Đinh Tiên Hoàng quận Bình Thạnh, có một quán cơm Tấm chỉ xuất hiện khi trời chập tối rồi lại biến mất khi trời tờ mờ sáng. Ai ai cũng gọi nơi này là cơm tấm Ma vì cái giờ mở tréo nghoe này, thậm chí ai chưa ăn cũng có chút ớn … Đọc tiếp [TPHCM] TRUYỀN THUYẾT VỀ QUÁN CƠM TẤM MA Ở SÀI GÒN?