[TPHCM] LẠ LÙNG CƠM HEO XÙ NGON SỐ DZÁCH

Ai biết tới Thanh là cũng biết cơm gà xối mỡ ở đó ngon thế nào hen. Nhưng lạ lùng em hỡi, ở Thanh còn có một siêu phẩm xuất sắc khác mà lại còn không có trong menu, ai biết thì chỉ cần đến gọi là được, chính là Cơm Heo Xù. Chả biết … Đọc tiếp [TPHCM] LẠ LÙNG CƠM HEO XÙ NGON SỐ DZÁCH