[TPHCM] ĐỒNG GIÁ 10K MÓN NGƯỜI HOA NO NÊ CẢ NGÀY!

Ủa mọi người có nghe đến chung cư Xóm Cải lần nào chưa? Sống ở Sài Gòn lâu rồi vậy mà mình mới nghe lần đầu, mà động lực thôi thúc mình đến với nơi đây còn là vì một chiếc xe bán đồ ăn lâu đời có Hoành Thánh Lá ngon cực – món … Đọc tiếp [TPHCM] ĐỒNG GIÁ 10K MÓN NGƯỜI HOA NO NÊ CẢ NGÀY!