Menu Driver Sign-Up

Đơn khiếu nại tài xế xe Grab

Khi đã ký hợp đồng với Grab, Quý đối tác đã ký và đồng ý tuân theo bộ quy tắc ứng xử và các điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Nếu có sự vi phạm nguyên tắc nào xảy ra, chúng tôi có trách nhiệm điều tra và thực hiện các biện pháp kỷ luật cần thiết.

Dựa trên lịch sử các chuyến đi của Quý đối tác, chúng tôi đã phát hiện ra một số hoạt động đáng ngờ về tính hợp lệ trong các chuyến đi này. Vì vậy, chúng tôi phải ngừng truy cập của Quý đối tác vào ứng dụng GrabTaxi và chấm dứt hợp đồng của chúng tôi với Quý đối tác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cho phép khiếu nại trong trường hợp hệ thống có sai sót.

Đơn khiếu nại chỉ có hiệu lực khi được gửi qua biểu mẫu này. Các hình thức khiếu nại qua kênh khác (trợ giúp khách hàng/email/chi nhánh/v.v) đều không hợp lệ. Các đơn khiếu nại có hiệu lực sẽ được đánh giá dựa trên các thông tin tin cậy được cung cấp. Chúng tôi sẽ chỉ trả lời những đơn thư khiếu nại có độ chính xác và tin cậy cao.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong quá trình điều tra về các trường hợp khiếu nại, nếu phát hiện ra bằng chứng nào về hành động lừa đảo, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết.

*Required
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Never submit passwords through Google Forms.