Menu Driver Sign-Up

Đơn khiếu nại khách hàng Grab

Nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho cả hành khách và tài xế, chúng tôi thường xuyên kiểm duyệt lại những chuyến xe đã diễn ra.

Sau khi phân tích chuyến xe của bạn, chúng tôi tìm thấy những hoạt động đáng nghi ngờ dựa trên tiêu chí của một chuyến xe hợp lệ. Vì thế, chúng tôi đã vô hiệu hóa quyền truy cập ứng dụng Grab của bạn và có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu bạn có lời giải thích thỏa đáng, bạn có thể kháng cáo để được tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi chỉ chấp nhận những kháng cáo được gửi thông qua mẫu đơn này. Kháng cáo được gửi qua những hình thức khác (chăm sóc khách hàng / email / chi nhánh v.v...) sẽ không được xử lí. Chúng tôi sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng và sẽ không có thêm bất kì trao đổi nào diễn ra sau đó.

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện hành động pháp lý trong trường hợp chúng tôi tìm thấy bằng chứng cho những hoạt động gian lận sau đó.

*Required
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    Never submit passwords through Google Forms.
Request edit access