Training

Dịch Vụ Mới: GRABNOW

Dịch vụ “GrabNow” là dịch vụ mới cho phép Khách Hàng gặp trực tiếp Đối Tác để kết nối và đi ngay mà không cần đặt trước và chờ đợi.

Lưu ý:

Quý Đối tác vui lòng xem kỹ video bên dưới để hiểu rõ:

1.  Nguyên Tắc Hoạt Động

2. Cách Sử Dụng

Video: 4 phút